Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KİTAPÇIĞI 2005 - 2012

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 25-07-2014

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Book

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: , Atılım Üniversitesi Rektörlüğü ARGEDA Koordinatörlüğü (Project Manager),
BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE
Kapak Resmi
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KİTAPÇIĞI 2005 - 2012 cover image

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

Atılım, Üniversite, Araştırma, Arge, Argeda, bilim


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACTBROWSE_DETAIL_TAB_TOCBROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION

ÖNSÖZ: Bir vakıf üniversitesi olan Atılım Üniversitesi 1997 yılında kurulmuş olup, 2012-2013 akademik yılı 16. eğitim-öğretim yılı olmuştur. Halen ülkemizde 102’si devlet üniversitesi 66’sı vakıf üniversitesi olmak üzere toplam olarak 168 yükseköğretim kurumu bulunmaktadır.Son 5-6 yılda vakıf üniversiteleri sayısında büyük bir artış yaşanmıştır. Şöyle ki, 2007 yılında 25 olan vakıf üniversiteleri sayısı 2013-2014 eğitim-öğretim yılına girerken 66’ya ulaşmıştır. Bu sayısal artış yükseköğretim arzını artırması bakımından ve üniversitelerarası rekabeti yükseltmesi bakımından olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Ne var ki, bu vakıf yükseköğretim kurumlarının tamamının gerçek anlamda üniversite hüviyetini kazanıp kazanmadıklarına bakmak gerekir.21. yüzyılda üniversitelerin 3 önemli görevi vardır: eğitim-öğretim yapmak, araştırma yapmak (bilgi üretmek) ve topluma hizmet vermek.Bir yükseköğretim kurumunun “üniversite” kimliğini kazanması için bu üç temel görevini yerine getirmesi gerekir. Bir üniversite sadece mesleki eğitim ve öğretimin verildiği bir kurum olmamalıdır. Diğer bir deyişle, üniversitelerin yalnız eğitim-öğretim yapıp öğrencilerine mesleki formasyon kazandırmaları yeterli değildir, araştırma yapmaları bilgi üretmeleri gerekmektedir. Atılım Üniversitesi kuruluşunun 10. Yılını kutladığı 2007 yılında araştırmaya daha çok önem verme ve kaynak ayırma kararı alınmış ve uygulamaya geçmiştir. Öğretim elemanlarımız kurum için fonlamalar (BAP ve ALP Programları) dahil daha çok proje yapmaya ve bilimsel yayın üretmeye teşvik edilmiştir. Eğitim-öğretim görevi yanında, misyon ve vizyonunda yer alan bilimsel çalışmalar yapma görevini yerine getirmesi Atılım Üniversitesinin son yıllarda giderek önem kazanan üniversite sıralamalarında üst sıralarda yer almasını sağlamıştır. Ayrıntıları bir sonraki bölümde verilen üniversite sıralama sistemleri içinde Atılım’ın yeri şöyle özetlenebilir:- Türkiye’deki 66 vakıf üniversitesi arasında ilk 10 içinde - Türkiye üniversiteleri (devlet+vakıf=168 ) arasında ilk üçte bir (1/3) içinde- Dünya üniversiteleri içinde (yaklaşık 20.000 üniversite) ilk %10’da yer almaktadır.Bu kitapçık Üniversitemiz akademisyenlerinin 2005 yılından bugüne kadar yürüttükleri (biten+devam eden) projeler hakkında bilgiler vermektedir.Yaptıkları projelerle Atılım Üniversitesine güç katan öğretim elemanlarımıza, idari ve teknik personelimize, bu kataloğun hazırlanmasında özverili bir çalışma ortaya koyan ARGEDA çalışanı Sayın Selma Kandemir’e, Proje bilgilerinin toplanmasında ve basıma hazır hale getirilmesinde çaba sarf eden ARGEDA Koordinatörü Sayın Prof.Dr. Abdülkadir Erden’e ve Provost Sayın Prof.Dr. Hasan U. Akay’ a teşekkür ederim.

08/07/2013

Rektör

Prof.Dr. Abdurrahim ÖZGENOĞLU 


BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS

Tüm hakları Atılım Üniversitesine aittir.


BROWSE_DETAIL_TAB_NOTESBROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2473
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 177
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 178

LINK_STATS