Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Avrupa Kimliği oluşumuna Türk kimliği'nin etkisi

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: Avrupa Kimliği oluşumuna Türk kimliği'nin etkisi

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE:

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: SOCIAL SCIENCES (GENERAL), Culture, Social structure,

BROWSE_DETAIL_CREATORS: Aslan, Cemile (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Bal, İdris (Thesis Advisor),

BROWSE_DETAIL_URL: http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/83/

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_OTHER:
42687-42688 http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/83/c_aslan.pdf


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Atılım Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Avrupa Birliği Anabilim Dalı BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Ankara BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 2012


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

Avrupa, Kimlik, Türk.---Europe,İdentity,Turkish.


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT
Bu çalı
smanın amacı Avrupa Kimliğinin olusumuna Türk kimliğinin etkisinin ne olduğunun analiz edilmesidir. Avrupa kavramı ve kimliğinin nasıl ortaya çıktığı Türk kimliğinin Avrupa için ne anlama geldiği, nasıl algılandığı arastırılmıstır. Arastırmada izlenen yöntem söyledir. öncelikle literatür taraması yapılıp konunun akademik ve felsefi tabanı olusturulduktan sonra konular tarihsel sıraya konularak son hali verilmistir.Tez içinde, giris birinci bölüm kabul edilmis, ikinci bölümde kimlik konusundaki temel kavramlar kısaca önbilgi mahiyetinde arastırılmıstır. Üçüncü bölümde Türk kimliği, tarihsel gelisimi içerisinde ve özet olarak incelenmistir. Dördüncü bölümde Avrupa kimliği olusumu tarihsel ve kavramsal olarak incelenmis Türkler’in Avrupa kimliği olusumuna olumlu etkileri bu bölüm içerisine yerlestirilmistir. Besinci bölümde, Avrupa kimliğinin Türk kimliği ile temasa geçisi sonrasında etkilesimin nasıl devam ettiği ve Türk kimliğinin öteki olarak Avrupa kimliğine etkisinin ne olduğu arastırılmıstır. Sonuç bölümünde ilk bes bölüm ısığında değerlendirme yapılarak öngörülerde bulunulmustur.----

The main objective of this study is to analyze impact of Turkish identity on the formation of European Identity. Emergence of concept of Europe and European identity, impact of Turkish identity on Europe are analyzed.Within the thesis, introduction is called as first chapter. In the second chapter,basic concepts regarding identity are introduced. In the third chapter, formation of Turkish identity is summarized. In the fourth chapter, formation of European identity is studied historically and conceptually and positive affects of Turks within the formation of European entity is analyzed. In the fifth chapter, impact of Turkish identity and Turks on the formation of European identity is analyzed in detail. In the final chapter, theses is summarized and it is emphasized that the most important factor that played key role in the formation of European identity is Turkish identity and Turks.


BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION

 


BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2542
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 9
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 9

LINK_STATS