Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

ABD, AB, Rusya ve Türkiye ekseninde Kosova'nın bağımsızlık süreci

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: ABD, AB, Rusya ve Türkiye ekseninde Kosova'nın bağımsızlık süreci

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE:

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: POLITICAL SCIENCE,

BROWSE_DETAIL_CREATORS: İlkdoğan, Gül (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Bal, İdris (Thesis Advisor),


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Ankara


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

Kosova yıllar boyunca Arnavutlar ve Sırplar arasında sorun olmuştur. Sırplar

Kosova’nın Ortodoks ve Slav kültürünün vazgeçilmez bir parçası olduğunu

savunmuşlar ve Kosova’yı kendi anayurtları olarak görmüşlerdir. Büyük Sırbistan’ı

kurmak için de Kosova’da çoğunluğu oluşturan Arnavutlara baskı ve şiddet

uygulamaktan kaçınmamışlardır. Arnavutlar ise gördükleri baskıya rağmen bağımsız

olma fikrinden vazgeçmemişlerdir. Arnavutların Bağımsızlık talepleri Miloseviç

tarafından insan hakları ihlalleri yapılarak bastırılmıştır. Kosovalı Arnavutların daha

fazla baskı görmesini istemeyen ABD ve Batı ülkeleri 1999 yılında NATO birlikleri

tarafından Sırbistan’a hava harekâtı yapılması kararını verdiler. Daha sonra 1244

sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı ile Kosova’da özerk bir yönetim

kurulması kararı verildi.----

Kosovo became a problem over the years between Albanians and Serbs.

Serbs advocated the aspect that Kosovo is an indispensable part of Orthodox and

Slavic culture and considered Kosovo as their homeland. They have not avoided

excercising pressure and violence over the Albanian majority in Kosovo regarding

foundation of Great Serbia. Albanians, despite the oppression they faced, have not

relinquished the idea of independency. Independency claims of Albanians are

suppressed by violation of human rights carried out by Milosevic. USA and Western

countries which have not agreed further suppression on Kosovo Albanians, decided

for air operations of NATO forces against Serbia in 1999. Later on a decision taken

by United Nations Security Council numbered 1244 for set up an autonomous

administration in Kosovo.


BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION

 


BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2473
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 4
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 4

LINK_STATS