Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Bergama mücadelesi: doğuşu, gelişimi ve sonuçları

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: The Emergence, Growth and Consequences of the Bergama Movement

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 22-07-2009

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Article

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_CREATORS: Özen, Hayriye (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS:

BROWSE_DETAIL_URL: http://library.atilim.edu.tr/bulten/sayilar/2009-03/makale_04.html

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_OTHER: http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/8/37.pdf

BROWSE_DETAIL_SOURCE: Yazar


BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: Atılım Üniversitesi Kütüphanesi e-Bülten BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 22-07-2009 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NUMBER: 14


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS Bergama, toplumsal hareket, protesto
Bergama, social movement, protest
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT Bu çalışma Bergama Hareketi’nin 1990 ile 2005 yılları arasında sürdürdüğü hegemonik mücadeleyi incelemektedir. 15 yıllık mücadele süreci, sergiledikleri niteliksel farklılıklar temelinde, üç döneme ayrılarak incelenmiştir: Bergama hareketinin yerel düzlemde doğduğu ilk dönem, mücadelenin farklı grupların katılımıyla genişlediği ikinci dönem ve hareketin zayıfladığı üçüncü dönem. Çalışmada Bergama Hareketinin gerek yerel düzlemde gerekse çevre, yabancı yatırımla ve madencilik gibi daha geniş alanlarda yarattığı etki ve sonuçlar da gösterilmiştir. Ayrıca, Bergama hareketinin Türkiye siyasetinin demokratik kapasitesi hakkında verdiği ipuçları da tartışılmıştır.
This study examines the 15-year long hegemonic struggle of the Bergama movement. By dividing the mobilization process into three periods on the basis of its changing characteristics, it demonstrates the emergence of mobilizations at the local Bergama context, the expansion of mobilizations, and the weakening of mobilizations. The study also demonstrates the outcomes and consequences of the Bergama movement concerning both the local Bergama context and some wider structures, such as environmental, foreign direct investment, and mining policies of the Turkish state. Moreover, the overall meaning that the Bergama movement signified in the Turkish context is discussed with a view to its implications for the democratic politics.
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 16
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2542
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 2
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2

LINK_STATS