Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Jîn Dergisi’nde Kürt Milliyetçiliği

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: Jîn Journal and Kurdish Nationalism

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 2013

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: POLITICAL SCIENCE,

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Dursun, Habip (Preparer), Özen, Hayriye (Thesis Advisor),


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Ankara BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 2013


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

 

1.Milliyetçilik

2.Kürt

3.Kürt Milliyetçiliği

4.Jîn Dergisi

---

1. Nationalism

2. Kurdish

3. Kurdish Nationalism

4. Jîn journal


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

Bu çalışma Birinci Dünya Savaşını takiben Kürt milliyetçiliğinin aldığı biçimi

Jîn dergisi üzerinden incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma üç bölümden

oluşmaktadır. Birinci bölümde çalışmanın kavramsal çerçevesini oluşturan

temel kavramlar ele alınacaktır. Bu doğrultuda millet ve milliyetçilik

kavramının tanımı, ulus retoriğinin özellikleri, milliyetçiliğin boyutları ve

milliyetçilik söyleminin işleyişi üzerinde durulacaktır. Kürt milliyetçiliği

fikrinin doğuşunun verildiği ikinci bölümün ardından, çalışmanın üçüncü

bölümünde erken dönem Kürt milliyetçiliğinin Jîn dergisinde nasıl

şekillendiğine odaklanılacaktır.----

This study examines Jin journal with the aim to understand the shape that

Kurdish nationalism took in the aftermath of the First World War. In the first

part of the study, the conceptual framework was introduced. After focusing on

the emergence of Kurdish nationalist ideas in the second part, the study

examines how Kurdish nationalism was formulated and developed in Jin

journal.


BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2444
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 48
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 48

LINK_STATS