Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

XXI. Yüzyıl Spekülasyon ve Manipülasyon Uygulamaları

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: XXIth Century Speculation and Manipulation Applications

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 2013

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Industries. Land use. Labor,

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Akanak, Emre (Preparer), Cansızlar, Doğan (Thesis Advisor),


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Ankara BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 2013


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

1.

Spekülasyon

2.

Manipülasyon

3. Krizler

4. Kapitalizm

5. Sistem

----

1. Speculation

2. Manipulation

3. Crisis

4. Capitalism

5. System


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

“XXI. Yüzyıl Spekülasyon ve Manipülasyon

Uygulamaları” spekülasyon ve manipülasyon uygulamalarının evrimine ilişkin bir

çalışmadır. Çalışma tamamen politik ekonomi (ekonomipolitik) çalışmalar kapsamında

gerçekleştirilen bir tez olup, Kapitalizm ve Kapitalizm’in evrimi ile doğrudan ilişkilidir.

Tezin genel kapsamı spekülasyon, manipülasyon, kriz, piyasa ve sistem ilişkileri üzerine

kuruludur. Çalışma draft niteliği taşımakta olup gelecekte gerçekleştirilecek detaylı

çalışmalar ve doktora çalışmaları için hazırlık ve altyapı niteliğindedir. Tez çalışmasında

(sonuç) kısmında ifade edildiği üzere spekülasyonlar ve manipülasyonlar krizlerle

ilişkilidirler. Akademik görüşlerin aksine spekülasyon ve manipülasyonlar krizlere yol

açmamakta daha çok krizler ve kriz durumları spekülasyon ve manipülasyon

uygulamalarına neden olmaktadır. Piyasanın realiteden uzak olması ve algı üzerine

kurulması piyasadaki kırılganlıkları tetiklemektedir.----

Speculation and Manipulation Applications of XXI

st Century”

thesis study is based on evolution of speculation and manipulation practices. The study involves

researches, (theory and practice studies) on political economy and it is (directly) related with

Capitalism and evolution of Capitalism. General content (and concept) of the thesis

 

study

based on speculation, manipulation, crisis, market (market economy) and system relations. The

study is a basic draft study which to be continued in detail studies and it is a kind of basic study

for Ph.D. program of political economy. As provided and realized in thesis (especially in

conclusion) speculations and manipulations are (closely) related with crisis. Unlike academic

views, speculations and manipulations are not reasons of crisis, but rather crisis creates

speculations and manipulations (conditions). Fragility of the market have been triggering by

market psychology which based on perceptions and also behaviors which based on not realistic

perceptions and unrealistic forecasts.


BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2473
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 9
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 9

LINK_STATS