Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Mesleğinde Haksız Rekabet Olgusu

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: Certified Public Accountants And Financial Consulting Consulting Prefession aCase Of Unfair Competition

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 2013

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: SOCIAL SCIENCES (GENERAL),

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Sak, Ezel (Preparer), Ülker, Halil İbrahim (Thesis Advisor),

BROWSE_DETAIL_URL: http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/767/

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_OTHER:
67779-67780 http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/767/10012270.pdf


BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Ankara BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 2013


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Yeminli Mali Müşavir, Haksız Rekabet, 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu.----

Financial Advisor , Certified Public Accountant, Unfair Competition, Turkish Professional Act, the Profession of Accountancy, The Law No.3568


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

Bir tanım vermek gerekirse haksız rekabet; iktisadi rekabetin iyi niyet

kurallarına aykırı olan aldatıcı davranış veya başkaca suretle her türlü kötüye

kullanılmasıdır. Bu tanıma göre önce iktisadi bir rekabet mevcut olmalıdır.

Ekonomik rekabetin ilk koşulu, ortada ekonomik bir etkinliğin bulunmasıdır. Haksız

rekabetin ikinci unsuru iyi niyet kurallarına aykırı davranmaktır. Rakibini kötülemek,

müşteri çevresini aldatıcı davranışlarla kandırmak gibi hareketler kabul edilemez.

Üçüncü olarak da haksız rekabetin varlığı için rekabet hakkının kötüye kullanılmış

olması aranmaktadır. İyi niyet kuralları ile belirli olan rekabet özgürlüğünün

sınırlarının asılmış olması, kötüye kullanmayı gösterir. İş bu tezde haksız rekabetin

3568 sayılı kanun ile düzenlenmiş meslek mensuplarının ilişkileri çerçevesinde

değerlendirileceği belirtilmişse de hukukun bütünlüğü ilkesi gereği kanunlarda

bel

irtilen diğer hususlara da atıflarda bulunulmaktadır.----

The Law No. 3568 on Certified General Accountancy, Certified Public

Accountancy and Sworn-In Public Accountancy, (and other mentioned laws and

legal arrangements) is the frame of unfair competition in accountancy, auditing,

advising profession. These amendments do not cover some professional matters.

Besides, some provisions are subject to discussion. Professionals are discussing the

main problem, “unfair competition” and looking forward to some new arrangements

by authoritatives. The aim of this Thesis is to analyze these amendments and offer

some kind of different viewpoint and/or suggestion.


BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2473
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 18
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 18

LINK_STATS