Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

ANALYSIS OF FILTERING AND QUANTIZATION PREPROCESSING STEPS IN IMAGE SEGMENTATION

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: GÖRÜNTÜ BÖLÜTLEMEDE FİLTRELEME VE ÖRNEKLEME ÖNİŞLEME ADIMLARININ İNCELENMESİ

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 2013

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: English

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Electrical engineering. Electronics. Nuclear engineering,

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Çamalan, Seda (Preparer), Koyuncu, Murat (Thesis Advisor),

BROWSE_DETAIL_URL: http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/764/

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_OTHER:
67627-67628 http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/764/10012988.pdf


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Atılım Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Ankara BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 2013


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

Image Segmentation, Preprocessing, PGF, Lloyd’s Quantization, Filtering, Image Quantization, Image Processing.-----

Görüntü Segmentasyonu, Ön işlem, PGF, Lloyd’s Örneklemesi, Filtreleme, Görüntü Örnekleme, Görüntü İşleme


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

There is a series of processes to extract semantic information from an image and one of them is the image segmentation. Image segmentation splits the image into smaller parts (segments) such that each segment has similar features such as similar colors or textures.

Bir resimden anlamsal veri çıkarımı için bir işlemler serisi uygulanır ve bu işlerden biri de görüntü segmentasyonudur. Görüntü segmentasyonu, görüntüyü her bir parça renk ve desen gibi benzer parçalar olacak şekilde küçük parçalara (segmentlere) ayırır.

Bu tezde, önişlem yöntemlerinin resim segmentasyonu üzerine etkileri farklı açılardan incelenmiştir. İlk olarak, ön işlem metotlarından biri olan Peer Group Filtering görüntüler üzerine uygulanmış ve görüntü segmentasyonu üzerine etkileri incelenmiştir. Peer Group Filtering algoritması resimdeki gürültüleri yok etmek ve resimdeki renk değişikliklerini düzeltmek için kullanılmaktadır. İkinci olarak, diğer bir görüntü segmentasyonu ön işlemi olan Lloyd’s örnekleme algoritması uygulanmış ve görüntü segmentasyonuna katkısı incelenmiştir. Llody’s örnekleme algoritması görüntüdeki renk sayısını azaltılmaktadır. Son olarak, iki farklı segmentasyon algoritması (fast scanning ve JSEG algoritması) ön işlemden geçmiş görüntüler kullanılarak karşılaştırılmıştır.


BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2473
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 412
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 412

LINK_STATS