Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Mobil Konutların İç Mekân Tasarımlarının Görsel Algı Açısından İrdelenmesi: Geçici Afet Konutları Örneği

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: Investigation Of İnterior Design Of Mobile Residential Premises From A Visual Perception Approach : A Temporary Natural Disaster Housing Case Study

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 2013

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: FINE ARTS, Architecture,

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Ünal, Bülent (Preparer), Akın, Emel (Thesis Advisor),

BROWSE_DETAIL_URL: http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/750/

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_OTHER:
66779-66780 http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/750/10006918.pdf


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Ankara BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 2013


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

 

1. Mobil Konut

2. Algı

3. Mekân

4. İç Mekân

5. Geçici Afet Konutu

-----

1. Mobile Homes

2. Perception

3. Space

4. İnterior Space

5. Post Disaster Temporary Housing


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

Mobil yapı örneği olan geçici afet konutlarının iç mekân tasarımlarının, görsel algı açısından irdelenmesi bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır.

Mekânı algılamada bireysel ya da seçilen gruplara ait farklılıkların nerelerden kaynaklandığını bulmaya çalışmak ve mekân algısını yönlendirebilmek bu araştırmanın temel amacıdır.

Bu çalışmada mobil konut kavramı incelenmiş, mekân kavramı, algı ve algıyı etkileyen faktörler ele alınmıştır. Mekân algısında rengin, biçimin, dokunun, malzemenin, ışık ve aydınlatmanın etkileri araştırılmıştır. Alan uygulaması anket çalışması ile gerçekleştirilmiştir. Anket sonuçlarına göre afetzedelerin geçici afet konutları hakkındaki duygu ve düşünceleri, konutları mekân olarak nasıl algıladıklarına dair cevapları, cinsiyet ve eğitime bağlı olarak incelenmiştir. Algılamaya yönelik iyileştirmelerin nasıl yapılabileceği ile ilgili birtakım verilere ulaşılmıştır. ----

This study is based on the visual perception of interior design of post natural disaster temporary housing as an example of mobile homes.

The basic motive behind this research is to try and find the reasons behind the differences in personal or selected group perceptions. Furthermore an effort to canalize this perception is made.

Concepts of mobile housing, interior space as well as perception and factors affecting perception have been elaborated. Impacts of color, shape, texture, material, light and lighting in perception of interior space are examined. A field study is also performed using poll techniques. Studying the poll results, the opinions of the victims of the disaster, their perceptions of the temporary housing are investigated with respect to gender and education. A conclusion is reached to suggest improvements in the perceptions of these temporary habitats.


BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2473
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 634
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 634

LINK_STATS