Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Sovyetler Birliği’nin 1991 Yılında Dağılması Sonrasında Türkiye’nin Orta Asya’daki Beklentileri ve Bu Beklentilerin Karşılanamama Sebepleri

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: Turkey’s Expectations in Central Asia After the Dissolution of Soviet Union in 1991 and the Reasons for Failure of These Expectations

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 2013

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: International relations,

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Acar, Özgür (Preparer), Gürson, A. Poyraz (Thesis Advisor),

BROWSE_DETAIL_URL: http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/745/

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_OTHER:
66669-66670 http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/745/10007589.pdf


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı Sosyal Bilimler Enstitüsü BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Ankara BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 2013


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

 

1. Orta Asya

 

2. Pan-Türkizm

3. Pan-İslamizm

4. İdeoloji

5. Sovyet mirası

6. Radikal terörizm

----

1. Central Asia

2. Pan-Turkism

3. Pan-Islamism

4. Ideology

5.Soviet legacy

6. Radical terrorism


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Türkiye’nin bağımsızlığını yeni kazanmış olan Orta Asya devletlerinden beklentilerinin örnek olay incelemesi yöntemi ile ele alındığı bu çalışmada; “Türkiye’nin, Sovyetler Birliği’nin 1991 yılında dağılmasından sonra Orta Asya’da bağımsızlıklarını ilan eden devletlerinden beklentileri nelerdi?, bu beklentiler neden oluşmuştu?, bu beklentiler ne oranda karşılanabildi?” sorularının cevapları araştırılmıştır.

Çalışmada Türkiye ile Orta Asya devletleri arasındaki tarihsel bağlar ile “pan-Türkizm” ve “pan-İslamizm” gibi ideolojilerin Türkiye’nin bölge ülkelerine yönelik büyük beklentilerini beslediği, ancak Orta Asya devletlerindeki Sovyet mirası, radikal terörizmden kaynaklanan güvenlik ihtiyaçları ve dış güçlerin bölgeye olan ilgilerinin Türkiye’nin bölgeye yönelik beklentilerini önemli oranda kısıtladığı sonucuna ulaşılmıştır. ----

During this study, in which Turkey’s expectations from the Central Asian states, which gained their independence after the fall of Soviet Union in 1991, are examined via case study method, answers to the questions of “What were the expectations of Turkey from the Central Asian states, which gained their independence after the fall of Soviet Union?, why did these expectations form?, in what degree these expectations were fulfilled?” are searched.

It is concluded that historical ties along with ideologies such as “pan-Turkism” and “pan-Islamism” nourished the expectations of Turkey from the Central Asian states, while on the other hand Soviet legacy at the Central Asian states, Central Asian states’ security needs stemming from radical terrorism and the interests of the external powers to the region seriously restricted Turkish expectations.


BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2444
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 52
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 52

LINK_STATS