Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Sağlık Çalışanlarının Motivasyonunu Etkileyen Faktörler

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: The Factors That Effect The Motivation Of Health Workers

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 2013

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: SOCIAL SCIENCES (GENERAL), Social institutions,

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Kırcı, Ayşe (Preparer), Törüner, Mete (Thesis Advisor),

BROWSE_DETAIL_URL: http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/743/

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_OTHER:
66488-66489 http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/743/10004518.pdf


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Kurumları İşletmeciliği Ana Bili Dalı BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Ankara BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 2013


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

 

1)Motivasyon

2)Motivasyon teorileri

3)Motivasyon ve verimlilik ilişkisi

4)Sağlık işletmelerinde personel motivasyon faktörleri

----

1)Motivation

2)Motivation theories

3)The relation between motivation and efficiency

4)Stuff motivation factors in health institutions


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

Günümüzde sağlık hizmetlerinde tahmin edilemeyen bir

profesyonelleşme gerçekleşmektedir. Görev yaptığı işletme ile bütünleşmiş,

görev ve sorumluluklarının bilincinde ve yaptığı işe tam anlamıyla motive

olmuş personelin, emek

-yoğun teknolojiye sahip olan bu kurumların

verimini yükselteceği bilinmektedir.

Karmaşık bir örgüt yapısı olan hastaneler ve sağlık kurumları farklı

nitelik ve birikimi olan personelden oluştuğundan, personeli motive eden

faktörlerde kişilere göre değişebilmektedir. Yukarıda kısaca tanımlanan

temel amaçlara ulaşmak amacıyla ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'

nde

görev yapan (doktor, hemşire, laborant, idari memur, hizmetli, vb. )sağlık

çalışanlarına etik kurallar dahilinde ve yasal izinler(başmüdür ve başhekim

onayı)alınarak yapılan bir alan çalışması yer almaktadır. Personelin hangi

motivasyon faktörlerinden etkilendiği ve çalışanların verimliliğinin

arttırılmasına yönelik sonuç önerileri yer almaktadır.----

Today, there is more professionalization than expected in the health

services. It is well known that the stuff, integrated with the institution they are

working for, and aware of their duties and responsibilities, and completely

motivated to their jobs, are well known to increase output of their institutions

with intensive technology and labour.

Since hospitals and health institutions with a complicated organization

have stuff with various qualifications and experience, the factors that

motivate the stuff may change considerably.

In order to reach the main goals which are above-mentioned briefly,

there is a field work which is carried out with the legal permissions (the

headmasters’ and head doctors’ confirmations) and within the context of

moral rules to the stuff working in ESOGU Medical School (doctors, nurses,

laboratory assistant, civil servants, employees, etc.). There are proposals to

determine which motivation factors affect the stuff and to increase stuff

efficiency.


BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 3
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2444
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 39
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 39

LINK_STATS