Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Otomotiv Sektöründe Müşteri Memnuniyetinin Satışa Etkileri “Ford Örneği”

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: Effects Of Customer Satisfaction for Sale in the Automotive Industry “Ford Example”

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 2013

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: SOCIAL SCIENCES (GENERAL),

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Tengilimoğlu, Dilaver (Thesis Advisor), Güner, Gamze (Preparer),

BROWSE_DETAIL_URL: http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/742/

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_OTHER:
66490-66491 http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/742/10003580.pdf


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Ankara BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 2013


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

 

1.Müşteri

2.Otomotiv Sektörü

3.Müşteri memnuniyeti

4.Satış

5.kalite

----

 

1.Customer

2.Automotive Industry

3.Customer Satisfaction

4.Sales

5.Quality


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

Otomotiv sektöründe işletmelerin son yıllarda önem verdiği ve üstünde durduğu kavramlardan biri müşteri memnuniyetidir. Bu kavram müşterilerin ihtiyaç, istek ve beklentilerini ne derece karşılayabileceğinin ölçüsüdür. İşletmeler müşteri istek ve beklentilerini en kısa zamanda, ucuz maliyetle ve yüksek kalitede sunmayı amaçlamıştır.

Bu araştırmanın amacı, Ford Yetkili Satıcısı olan Otokoç Ankara şubesinden sıfır araç almış olan müşterilerin, sunulan hizmetten ne derece memnun olduklarını belirlemek ve bu çerçevede otomobil perakende satışına öneriler sunmaktır. Bu çalışmada otomobilin tarihi ve Türkiye’de otomotiv sektörünün tarihsel gelişimine yer verilmiş olup, otomotiv sektöründe satış kalitesinin müşteri memnuniyetini ne derecede etkilediği araştırılmıştır. Hizmet kalitesi ölçümünde servqual modeli kullanılmıştır.

Literatür taraması ve alan çalışması sonucunda müşteri memnuniyetinin satışa etkili olduğu görülmüştür. Müşterilerin araç alımında ilk temas kurduğu satış danışmanın olumlu etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca ürün ya da hizmetin sunumunda müşteriye verilen güvenin memnuniyeti etkilediği söylenebilir.

-----

Customer satisfaction is one of the concepts that businesses give importance and continue to do so in the recent years in automotive industry. This concept is a measure of how much a customers needs, desires and expectations are met. Businesses aim at providing customers needs and expectations with cheap cost and high quality in the shortest time possiple.

The purpose of this study is to find out to what extent the customers that bought a new car from Ford Authorized Dealer Otokoç Ankara are satisfied with the services being offered and in this context to identify and make recommendations to the sale of automotive retail. In this study, a research was made to see how the sale quality affects the customer satisfaction in the automotive industry, also covering the history of the car's and the historical development of the automotive sector in Turkey. SERVQUAL model has been used to measure the quality of service.

As a result of literature research and field work, it has been seen that the customer satisfaction has an effect on sales. It has concluded that the first contact with the sales consultant had a positive impact on customers car purchase. Also, it can be told that the confidence which is given to the customer in the delivery of the product or service affects the satisfaction.


BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2444
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 786
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 786

LINK_STATS