Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

A COMBINED NUMERICAL-EXPERIMENTAL INVESTIGATION ON MICRO-EXTRUSION

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: MİKRO-EKSTRÜZYON İŞLEMİ ÜZERİNE DENEYSEL-SAYISAL BİR İNCELEME

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 2013

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Unpublished

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: English

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: TECHNOLOGY,

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Murat, Levent (Preparer), Özdemir, İzzet (Thesis Advisor),

BROWSE_DETAIL_URL: http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/729/

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_OTHER:
66332-66331 http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/729/10001266.pdf


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Atılım Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İmalat Mühendisliği BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Ankara BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 2013


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

Micro Forming, Micro Extrusion, Finite Element Method, Crystal Plasticity,

Grain Orientation, UMAT Subroutine.----

 

Mikro ¸sekillendirme, Mikro Ekstrüzyon, Sonlu Elemanlar Metodu,

Kristal Plastisite, Tanecik Yönelimleri, UMAT.

 


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

In this work, to develop an understanding on micro forming processes, a combined

experimental-numerical investigation on micro forming is presented. On the experimental

side, in order to demonstrate the statistical size effect, an experimental set-up

for micro-extrusion has been designed and micro-extrusion test with copper billets of

different average grain size, has been conducted successfully. On the modelling side,

due to large displacement and large strains developing during the forming process, a

geometrically non-linear continuum mechanics description is preferred. Since a grain

level description is necessary for micro forming operations, crystal plasticity is used

to model the mechanical response of each grain. To this end, the crystal plasticity

framework has been coded as a user defined material model and integrated into the

commercial FE software Abaqus as a UMAT subroutine. With this tool, a numerical

investigation on the influence of grain orientations on frictional response at small scales

is carried out.---

 

Bu çalı¸smada, mikro ¸sekillendirme i¸slemleri ile ilgili bir anlayı¸s geli¸stirebilmek için

mikro ekstrüzyon üzerine deneysel ve sayısal ara¸stırmaları içeren bir çalı¸sma sunulmaktadır.

Deneysel tarafta; istatiktiksel boyut etkisini göstermek için bir dizi mikro

ekstrüzyon deney düzene˘gi hazırlanmı¸s, farklı ortalama tanecik büyüklüklü˘güne sahip

bakır çubuklar kullanılarak mikro ekstrüzyon testleri ba¸sarıyla gerçekle¸stirilmi¸stir. Modelleme

kısmında ise, ¸sekillendirme boyunca olu¸san büyük yerde˘gi¸stirme-büyük gerinimler

dikkate alınarak, geometrik olarak lineer olmayan sürekli ortamlar mekani˘gi tercih

edilmi¸stir. Mikro ¸sekillendirme süreçlerinde tanecik büyüklü˘gü seviyesinin tanımlanması

gereklili˘ginden dolayı Kristal Plastisite teorisi mekanik davranı¸sın modellenmesinde

kullanılmı¸stır. Bu amaçla Kristal Plastisite teorisine ba˘glı kullanıcı tanımlı

malzeme modeli kodlanarak Sonlu Elemanlar Analiz Programı “Abaqus” içine entegre

edilmi¸stir. Bu ¸sekilde küçük ölçeklerde tanecik yönelimlerinin sürtünme parametresi

üzerine olan etkisi sayısal olarak incelenmi¸stir.

 


BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2482
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 6
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 6

LINK_STATS