Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

LATERAL LOAD BEHAVIOR OF COLD-FORMED STEEL WALL PANELS

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: HAFİF ÇELİK DUVAR PANELLERİNİN YATAY YÜK ALTINDADAVRANIŞI

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 2013

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: English

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Engineering (General). Civil engineering (General),

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Baran, Eray (Thesis Advisor), Alıca, Hüseyin Çağatay (Preparer),

BROWSE_DETAIL_URL: http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/723/

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_OTHER:
65745-65746 http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/723/tez1.pdf


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Atılım Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Bölümü BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Ankara BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 2013


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS
Cold-formed steel, wall panel, load testing.----
Hafif çelik yapılar, duvar paneli, yükleme deneyi

BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT
In this thesis, lateral load behavior of cold-formed steel (CFS) wall panels was
investigated. For this purpose full-scale CFS wall panel specimens were tested
experimentally. Measured load capacity of wall panels were also compared with
numerically predicted values.
Experimental part of the study included monotonic lateral load testing of twenty one
CFS wall panels. Wall panels were sheathed with oriented strand board (OSB),
fibercement and betopan panels. Influence of additional parameters, such as sheathing
panel thickness, screw spacing, CFS section size, existence of diagonal struts and
double-sided sheathing was also investigated. Using the information obtained from
load tests, the lateral behavior of the wall panels was studied and the differences and
similarities in the response of these panels were investigated. Response of wall panels
under lateral loading was determined to be directly related with the behavior of the
hold-down attachment used at the base of panels. In most of the specimens tested in
this study, the strength and stiffness of the hold-down attachment prevented the wall
panels to reach the expected strength and stiffness levels. Among the parameters
investigated in this study the one that had the most significant effect on the behavior of
wall panels was the screw spacing used at exterior framing members. Between the cases
of 15 cm and 30 cm screw spacing, the increase in load capacity of wall panels was
between 37% and 85% depending on the type and thickness of sheathing panel.----
Bu çalışmada hafif çelik profillerden hazırlanan duvar panellerinin yatay yük etkisi
altındaki davranışı incelenmiştir. Bu amaçla hazırlanan duvar paneli numuneleri
üzerinde statik yükleme deneyleri yapılmıştır. Duvar panellerinin ölçülmüş olan yük
kapasiteleri sayısal olarak tahmin edilen kapasitelerle de karşılaştırılmıştır.
Çalışmanın deneysel kısmında 21 adet hafif çelik duvar paneli üzerinde monotonik
yükleme deneyleri yapılmıştır. Hafif çelik panellerin kaplaması için OSB, fibercement
ve betopan paneller kullanılmıştır. Çalışma kapsamında incelenen diğer parametreler;
kaplama panelinin kalınlığı, vida aralığı, hafif çelik profil boyutu, panel içerisinde
çaprazların bulunup bulunmayışı ve panellerde çift veya tek taraflı kaplama
bulunmasıdır. Yükleme deneylerinden elde edilen bilgilerle, bu parametreler altında
duvar panellerinin davranışındaki benzerlik ve farklılıklar incelenmiştir. Duvar paneli
numunelerinin davranışının büyük ölçüde, çekme ankraj aparatının davranışı
tarafından belirlendiği ortaya çıkmıştır. Çalışma kapsamında test edilen numunelerin
çoğunluğunda çekme ankraj aparatında oluşan hasardan dolayı duvar panelleri
ulaşmaları gereken yük kapasitesi ve rijitlik seviyelerine ulaşamamışlardır. Çalışmada
incelenen parametrelerden, duvar panellerinin davranışı üzerinde en büyük etkiye sahip
parametrenin kaplama paneli ile dış hafif çelik profiller arasında kullanılan vidaların
aralığı olduğu belirlenmiştir. Vida aralığının 30 cm yerine 15 cm kullanılması
durumunda, kaplama çeşidi ve kalınlığına bağlı olarak, duvar panellerinin yük
kapasitesinde %37 ile %85 arasında artış olmuştur.

BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2444
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 618
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 618

LINK_STATS