Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

EXPERIMENTAL AND NUMERICAL INVESTIGATION OF STRETCH FORMING PROCESS

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: GERDİREREK ŞEKİLLENDİRME PROSESİNİN DENEYSEL VE SAYISAL İNCELENMESİ

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 2013

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: English

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: TECHNOLOGY, Manufactures,

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Alkaş, Celal Onur (Preparer), Karadoğan, Celalettin (Thesis Advisor),

BROWSE_DETAIL_URL: http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/708/

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_OTHER:
65755-65756 http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/708/464434.pdf


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Atılım Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İmalat Mühendisliği Bölümü BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Ankara BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 2013


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS
Stretch forming process, finite element analyses (FEA), optical deformation measurement, stack compression test, hydraulic bulge test (HBT), forming limit diagram test (FLD) ----
Gerdirerek şekillendirme prosesi, sonlu elemanlar analizi (SEA), optik deformasyon ölçümleri, basma testi, hidrolik şişirme testi (HŞT), şekillendirme sınır diyagramı testi (ŞSD)

BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT
Stretch forming process is commonly used in the aircraft industry for the manufacturing of large sheet panels. The success of this process is highly dependent on the process parameters like mechanical properties of sheet material, the friction condition between tools-part interfaces and relative motions between tool and jaws. Determining the best parameters by trial - error procedure is quite difficult and costly, so that finite element analysis is needed.
The scope of this study is to establish finite element model (FEM) for stretch forming process. For this purpose, accurate material and reliable friction modeling are required. Material characterization tests of mostly used aluminum alloys are conducted to prepare input to the model. Standard tensile, stack compression, hydraulic bulge test (HBT) and forming limit diagram (FLD) tests are performed in order to identify deformation behavior and anisotropy properties of aluminum sheet materials. High accuracy CCD cameras are used to obtain material deformation during determination of FLDs and flow curves from HBT. Also, friction coefficients are determined for various lubrication conditions encountered in stretch forming processes using inverse based analysis. -----
 
Gerdirerek şekillendirme operasyonu, yaygın olarak havacılık sektöründe kullanılmakta olan geniş sac panelleri imal etmek için kullanılan bir yöntemdir. Bu prosesin başarısı büyük ölçüde sac malzemenin mekanik özellikleri, takım-iş parçası ara yüzeyindeki sürtünme koşulu, takım ve çenelerin birbirine göre bağıl hareketleri gibi işlem parametrelerine bağlıdır. Deneme yanılma prosedürü ile en iyi proses parametrelerinin tespiti oldukça zor ve maliyetlidir, bu nedenle sonlu elemanlar analizine ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu çalışmanın amacı, gerdirerek şekillendirme prosesi için sonlu elemanlar modeli (SEM) geliştirmektir. Bu amaç için, hassas malzeme ve güvenilir temas modeli gerekmektedir. Modele girdi oluşturabilmek için, yaygın olarak kullanılan alüminyum alaşımlarına yönelik mekanik malzeme karakterizasyon testleri yürütülmüştür. Alüminyum sac malzemenin deformasyon davranışı ve anizotropik özelliklerini elde etmek için; standart çekme, basma, hidrolik şişirme testi (HŞT) ve şekillendirme sınır diyagramı (ŞSD) testleri gerçekleştirilmiştir.
 

BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2473
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 403
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 402

LINK_STATS