Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye'de İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, İşgören ve İşverenin Hukuki Yükümlülükleri

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 2013

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: SOCIAL SCIENCES (GENERAL), Labor. Work. Working class,

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Oğuz, Ayşegül Yaprak (Preparer), Ak, Salih (Thesis Advisor),

BROWSE_DETAIL_URL: http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/706/

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_OTHER:
65754-65753 http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/706/462167.pdf


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Ana Bilim Dalı BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Ankara BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 2013


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

1. Avrupa Birliği

2. İşçi Sağlığı ve Güvenliği

3. Türkiye’de İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

4. İşgören ve İşverenin Yükümlülükleri

5. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası

-----

1. European Union

2. Occupational Health and Safety

3. Occupational Health and Safety in Turkey

4. The Obligations of Employee and Employers

5. Number of 6331 Occupational Health and Safety Law


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT
Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde Birliğin öne sürdüğü standartlara
ulaşabilmek için Türkiye her alanda iyileştirmelere gitmektedir. Bu
konulardan bir tanesi de sosyal politika içerisinde yer alan İşçi Sağlığı ve İş
 
Güvenliğidir. Tezimizin amacı Avrupa Birliği’ni, Türkiye- AB İlişkilerini ele
alarak, Türkiye’nin bu süreç içerisinde yapmış olduğu çalışmalara genel
olarak değinmektir.
Avrupa Birliği sosyal politika alanında yaptığı çalışmalarda artık
uzmanlaşmıştır ve üye ülkelerinde de bu alanda oluşturulan standartların aynı
 
düzeyde olmasını istemektedir. Türkiye ise bu konuda üye ülkelerin
gerisindedir hatta bağımsız İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu ancak 2012 yılının
üçüncü çeyreğinde yürürlüğe girebilmiştir.
Bu çalışmada Avrupa Birliği, Türkiye ve AB ilişkileri ve bu süreç
içerisinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunun gelişimi tarihsel olarak ele
alınmıştır. Son bölümde de Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği kanununa kısaca yer
verilerek kanun içerisinde bulunan işgören ve işverenlerin İş Sağlığı ve
Güvenliği konusundaki yükümlülükleri belirtilmiştir.----
In The European Union Accession Process, Turkey makes the
necessary amendments in every field to reach the standards set forth by the
Union. One such issue is Occupational Health and Safety within the context
of Social Policy. The aim of our study is, in general, to review the European
Union, the relations of EU-Turkey, Turkey’s march in the accession process,
and is to focus on Occupational Health and Safety Issue, in particular.
European Union is well specialized in the field of social policies and
wants every member country to reach the same social policy standards.
Turkey has been outdated by member countries of European Union regarding
this issue; moreover, separate Occupational Health and Safety Law could
barely become effective in the third quarter of 2012.
In this study, European Union, Turkey-EU Relations, the development
of Occupational Health and Safety subject in this process have been worked
through from an historical perspective. And in the last chapter, we have
mentioned shortly the new Occupational Health and Safety Law. In addition,
the obligations of employee and employers in Occupational Health and
Safety Law have been underlined.
 

BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2473
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 605
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 605

LINK_STATS