Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

DEVELOPMENT OF STEEL-CONCRETE HYBRID CONNECTIONS FOR PRECAST CONCRETE MOMENT-RESISTING FRAMES

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: ÖNÜRETİMLİ BETON KİRİŞ-KOLON BAĞLANTILARI İÇİN YAPISAL ÇELİK ELEMANLARIN KULLANILDIĞI ALTERNATİF BAĞLANTILARIN GELİŞTİRİLMESİ

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 2013

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: English

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: TECHNOLOGY, Engineering (General). Civil engineering (General),

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Kurtoğlu, Metin (Preparer), Baran, Eray (Thesis Advisor),

BROWSE_DETAIL_URL: http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/693/

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_OTHER:
64296-64297 http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/693/461007.pdf


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Atılım Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Ankara BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 2013


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

Beam-column connection, hybrid connection, precast concrete construction, reversed cyclic loading

-----
Kiriş-kolon bağlantısı, hibrit bağlantı, önüretimli beton yapı, tersinir tekrarlanır yükleme
 

BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT
Hybrid beam-column connection details to be used in precast concrete moment-resisting frames were developed in this study. Experimental part of the study included testing of fourteen precast concrete beam-column connection specimens utilizing the proposed hybrid connections and two monolithic beam-column connection specimens under reversed cyclic loading. Strength, stiffness, energy dissipation capacity and ductility characteristics of the specimens were examined by evaluating the test results. The effect of various parameters including the geometry of steel connection components, amount of bolt pretension to be used at the connection region, method of anchoring the connection components in beam elements, and the detailing of beam reinforcement near the connection region on the behavior of the beam-column connection region was investigated. After producing useful experimental evidence, further analytical studies were conducted in an attempt to study the behavior of typical precast concrete structural systems made of moment-resisting frames under lateral load effects.----
Bu çalışma, önüretimli beton yapı endüstrisinde kullanılmak üzere, moment aktarabilen ve çelik profil elemanların kullanıldığı alternatif hibrit kiriş-kolon bağlantı detaylarının geliştirilmesini içermektedir. Bu amaçla, on dört adet hibrit önüretimli beton kiriş-kolon bağlantı numunesi ile iki adet birdöküm (monolitik) beton kiriş-kolon bağlantı numunesi depremi benzeştiren tersinir tekrarlı yükleme altında test edilmiştir. Test sonuçları analiz edilerek deney elemanlarının dayanım, rijitlik, enerji sönümleme kapasitesi ve süneklik özellikleri irdelenmiştir. Kiriş elemanları içerisinde bırakılan bağlantı aparatlarının ankraj edilme yöntemi, bağlantı çubuklarında kullanılan öngerme miktarı ve kiriş elemanı içerisindeki donatının düzenlenme şekli gibi parametrelerin bağlantı bölgesinin davranışını ne şekilde etkilediği belirlenmiştir. Deneysel çalışmalara ek olarak, önerilen bağlantı detaylarının kullanıldığı önüretimli beton yapı sistemlerinin yatay yük etkisi altındaki performansları analitik olarak da incelenmiştir. Bu kapsamda, üç ve beş katlı düzlemsel betonarme çerçevelerin sonlu elemanlar modelleri hazırlanmış ve modeller üzerinde doğrusal olmayan statik itme (pushover) analizleri yapılmıştır.
 
 
 

BROWSE_DETAIL_TAB_TOCBROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTIONBROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTSBROWSE_DETAIL_TAB_NOTESBROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2473
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 14
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 14

LINK_STATS