Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

11 Eylül 2001’den Günümüze Türk-Amerikan İlişkileri ve Amerika’nın Türk Dış Politikasına Etkileri

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: Relations Between Turkey and USA, From 9/11 to the Present Time and America’s Effects on Turkish Foreign Policy

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 2013

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: POLITICAL SCIENCE, International relations, Scope of international relations. Political theory.,

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Erol, Fatma Tuğçe (Preparer), Keser, Ulvi (Thesis Advisor),

BROWSE_DETAIL_URL: http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/686/

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_OTHER:
64629-64630 http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/686/461585.pdf


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü UluslarArası İlişkiler Ana Bilim Dalı BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Ankara BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 2013


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

1. 11 Eylül

2. Orta Doğu

3. İslamofobi

4. Yeni Dünya Düzeni

5. Terör

------

1. 9/11

2. The Middle East

3. Islamofobia

4. New World Order

5. Terror


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

“11 Eylül 2001’den Günümüze Türk

-Amerikan İlişkileri ve

Amerika’nın Türk Dış Politikasına Etkileri” başlıklı bu tez çalışması, Soğuk

Savaş sonrası uluslararası milat olarak nitelendirilen 11 Eylül olaylarının

hem ABD hem de

Türkiye’deki yankılarını ele alarak iki ülke arasındaki

ilişkilerin birbirlerine olan etkilerini araştırma amacıyla oluşturulmuştur.

ABD’de Dünya Ticaret Merkezi’ne ve Pentagon’a gerçekleştirilen

saldırılar, 2001’den itibaren George Walker Bush yönetiminin ciddi ve

yıkıcı kararlar almasına yol açmıştır. Bu kararlar doğrultusunda birtakım

önyargılar tekrar uyandırılmış ve Orta Doğu’nun akıbeti hakkında

tasarlanan planlar işlemeye başlamıştır. Müttefiki Türkiye’nin teröre karşı

destek amaçlı yanında olduğu ABD, Afganistan ve Irak işgallerinden

sonra yoğunlaştırdığı dış politikasına ve yeni işgal stratejileri geliştirerek

yön verdiği ‘yeni dünya düzeni’ne uygun bir politika benimsemiştir.----

This thesis entitled “R

elations Between Turkey and USA, From 9/11

to the Present Time and America’s Effects on Turkish Foreign Policy”,

focuses on an international milestone after the Cold War, 9/11, and those

events' effect on the USA and especially Turkey. This thesis planned to

research the effects of of these events on the two country's relations with

each other.

Attacks on the World Trade Center and Pentagon led to serious and

destructive decisions implemented by the Bush administration since 2001.

As a result of these decisions, some prejudices have returned again, and

the plans that impacted the fate of the Middle East began to be enforced.

Turkey, an ally of the USA, has supported the USA against terrorism and

adopted the policies and strategies, after Afghanistan and Iraq were

occupied, that shaped the world.


BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 9
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2482
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 6
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 6

LINK_STATS