Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Krizlerin Anatomisi ve Türkiye’de 2001 – 2008 Finansal- Ekonomik Krizleri Üzerine Bir İnceleme

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: An Inquiry on the Anatomy of Crises and the Financial-Economic Crises of 2001 – 2008 in Turkey

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 2013

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: SOCIAL SCIENCES (GENERAL), Finance,

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Ak, Salih (Thesis Advisor), Pusti, Müge (Preparer),

BROWSE_DETAIL_URL: http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/681/

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_OTHER:
64633-64634 http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/681/460640.pdf


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Ankara BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 2013


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

 

1. Finansal Kriz,

2. Ekonomik Kriz,

3. Kriz Modelleri,

4. Reel Sektör,

5. Finans Sektörü

----

 

1. Financial crisis,

2. Economic crisis,

3. Models of crisis,

4. Real sector,

5. Financial sector


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

Tarihsel bir perspektifle bakıldığında finansal faaliyetler birçok krizi de için-de barındırmıştır. Bu, mevcut ekonomik sistemin doğasında bulunan bir özellik gibi görünmektedir. Söz konusu sistem devam ettiği sürece krizlerle karşılaşılması da kaçınılmaz olmaktadır.

Görüldüğü günden beri iktisatçılar, krizlerin oluşumunu, neden ve sonuçlarını anlamaya ve bu olguyu açıklamaya çalışmışlardır. 1980'li yıllarda Dünya’nın pek çok ülkesinde hızla yayılmaya başlayan finansal küreselleşme akımı kriz olgusunu daha belirgin bir şekilde gündeme getirmiş ve krizlerin oluşum aşamaları, nedenleri ve etkileri pek çok iktisatçının birinci gündem maddesi olmuştur.

Bu çalışmanın iki temel amacı bulunmaktadır. İlk amaç kriz kavramının açık-lanması ve başlıca kriz kategorilerinin incelenmesidir. İkinci amaç ise Dünya krizleri paralelinde ülkemizde yaşanan 2001 ve 2008 ekonomik krizlerinin irdelenmesidir.----

From an historical perspective, financial and economic activities seem to in-volve certain crises. This seems to be a characteristic inherent in our present econo-mic system. As long as this system continues, crises will be inevitable.

Right from the beginning, the economists have tried to understand the forma-tion, causes, and impacts of crises and tried to explain this phenomenon. In the 1980s, financial globalization has brought the crisis phenomenon more explicitly to the agenda and the stages of crisis formation, causes and impacts have become the primary item of agenda for quite a number of economists.

This study has two basic goals. The first goal is to explain the concept of cri-sis and to expound the main categories of crisis. And the second goal is to analyze, in parallel to global crises, the 2001 and 2008 economic crises in Turkey.


BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2473
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 221
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 221

LINK_STATS