Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

UlakAgent: A Mobile researcher agent for resource sharing among learning management systems

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: UlakAgent: Öğrenim yönetim sistemlerinde kaynak paylaşımı için hareketli araştırma etmeni

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE:

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: English

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: EDUCATION,

BROWSE_DETAIL_CREATORS: Tezcan, Nezaket (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Serçe, Fatma Cemile (Thesis Advisor),


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Atılım Üniversitesi / Fen Bilimler Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Atılım Üniversitesi


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

Mobile Agents, Distance Learning, Learning Management Systems, Multiagent Systems, Adaptive Learning Management System.

 

----Hareketli Etmenler, Uzaktan Öğrenim, Öğrenim Yönetim Sistemleri, Çoklu Etmen Sistemi, Uyarlanabilir Öğrenim Yönetim Sistemleri.


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION

With the abundance and variety of knowledge, finding the results appropriate for the individual –in accordance with the learning profile- by spending less time and effort, has become one of today‘s objectives. For the learning management systems (LMS) used in distance education to possess that kind of a function secures a position in this sector. This study proposes a mobile agent for online learning environments, UlakAgent. The agent is designed and developed as one of the agents in MODA, a multi-agent adaptive system developed for learning management systems. UlakAgent is responsible for searching content resources both in local and global repositories. The agent moves to other learning management systems integrated with MODA, works there, collects content resources, goes to other available platforms and then gets back to home learning management system with results. It communicates with the other agents of MODA to deliver adaptive content to the learner. The study gives the architecture of UlakAgent and includes a sample utilization of the agent. A MODA community was constructed with three learning management systems, and the mobile agent had its search travel in this community.-----

 

Bilginin çokluğu ve çeşitliliği, daha az zaman ve çaba harcayarak; hem amaçlanan, hem de kişiye uygun olan -―öğrenme profiline göre‖- sonuçlara ulaşmayı günümüz hedefleri arasına sokmaktadır. Uzaktan eğitimde kullanılan öğrenim yönetim sistemleri için bu tür bir işleve sahip olmak, sektörde bir adım önde olmalarını sağlamaktadır. Bu çalışma, çevrimiçi öğrenme sistemleri için UlakAgent isminde hareketli bir etmen önermektedir. UlakAgent etmeni, öğrenim yönetim sistemleri için geliştirilen uyarlanabilir çoklu etmen sistemi olan MODA‘nın etmenlerinden biri olarak tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Hem yerel, hem de evrensel veri havuzlarındaki kaynak içeriklerini aramak için görevlendirilmiştir. Etmen MODA ile bütünleştirilmiş diğer öğrenim yönetim sistemlerine taşınır; orada gerekli çalışmayı yaparak kaynak içeriklerini toplar; sonra da diğer uygun platformlara giderek orada da bu işlemleri sırasıyla gerçekleştirir. Sistemdeki tüm platformları dolaşan etmen, elde ettiği arama sonuçlarıyla birlikte ana sisteme geri döner. MODA‘nın diğer etmenleriyle iletişime geçerek uyarlanmış içerik listesini kullanıcıya taşır. Bu çalışma ile, UlakAgent‘ın mimarisi ile örnek kullanımı anlatılmaktadır.


BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 9
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2482
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 2
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2

LINK_STATS