Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Türkiye’de Oy Verme Davranışı (CHP Örneği)

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: Voting Behavior in Turkey (Example of CHP)

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 2013

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: POLITICAL SCIENCE, Political institutions and public administration,

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Ateş, Semih Can (Preparer), Sönmezer, Burak (Thesis Advisor),

BROWSE_DETAIL_URL: http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/679/

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_OTHER:
64286-64287 http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/679/458270.pdf


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Ana Bilim Dalı BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Ankara BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 2013


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

1- Cumhuriyet Halk Partisi

2- Oy Verme

Davranışı

3- Siyasi Partiler

4- Seçimler

5- Oy

----

1- Cumhuriyet Halk Party,

2- Voting Behavior,

3- Political Parties,

4- Elections,

5- Vote


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

Demokrasilerde yöneticiler seçimlerle belirlenir. Yöneticiler, karar alma ve

uygulama sürecinin en önemli aktörleridir. Yöneticilerin belirlenmesi ise

demokrasilerde seçimlerd

e oy vererek gerçekleştirilir. Bu bağlamda oy verme

davranışına etki

eden faktörlerin incelenmesi önemlidir.

Bu çalışma, Türkiye’de oy verme davranışında CHP seçmenini etkileyen

faktörleri tahlil etmeyi amaçlamıştır. Bu amaçla, iki bölümden oluşan çalışmanın

birinci bölümünde, Sosyo-ekonomik faktörler

( Yaş, Cinsiyet, Gelir, Eğitim), Kişisel

değerler (

Muhafazakârlık, Dindarlık), Siyasal değerler (İslamcılık, Milliyetçilik),

güncel

sorun alanı Avrupa Birliği ve Medya Takipçiliği birer değişken olarak

belirlenerek teorik

olarak tanımlanmıştır.

Diğer bölümlerde

ise belirlenen teorik çerçevenin kullanılar veri tabanı ile

değerlendirilmesine yer verilmiştir. Oy verme davranışını etki eden ilgili

değişkenlerin CHP seçmeni nezdindeki anlamlılığı analiz edilmeye çalışılmıştır.----

In democracies, goverments, the most important actors in the decisionmaking

and implementation processes, are appointed by elections. Determination is

carried out by the administrators of the vote in the elections in democracies. In this

context, it is important to examine the factors affecting electoral behavior.

This study aims to analyze the factors that influence the voting behavior of

the CHP (Republican People's Party) constituency in two parts. For this purpose, in

the first part, Socio-economic factors (age, sex, income, education), personal values

(Conservatism, Pietism), Political Values (Islamism, Nationalism), the European

Union as a problem area and Media Followership are determined as variables and

defined theoretically.

The other parts are the assessment of the database used within the previously

determined theoretical framework. In this part, the significance of the variables

affecting electoral behavior in the case of the CHP constituency is analyzed.


BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 4
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2441
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 42
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 42

LINK_STATS