Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Arap Baharı Sürecinde Mısır

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: Egypt in the Course of Arab Spring

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 2013

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: POLITICAL SCIENCE, International relations, State territory and its parts,

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Keser, Ulvi (Thesis Advisor), Tandoğan, Ali (Preparer),

BROWSE_DETAIL_URL: http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/677/

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_OTHER:
64290-64291 http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/677/458328.pdf


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Ankara BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 02-01-2013


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

1. Arap Baharı

2. Mısır

3. Hüsnü Mübarek

4. Müslüman Kardeşler

5. Seçimler

----

 

1.Arab Spring

2.Egypt

3.Hosni Mubarak

4.Muslim Brotherhood

5.Elections


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

Özgür ve demokratik bir devlet kurulması talebiyle Tunus’ta başlayan Arap Baharı Mısır’ı derinden etkilemiştir. Mısır, tarihsel kültürel mirası olan çeşitli dini ve etnik gruplarda oluşan bir nüfusu olan bir ülkedir. Tarih boyunca Mısır, Ortadoğu’da ve Kuzey Afrika’da her zaman önemli bir aktör olmuştur. Dolayısıyla Mısır siyasetindeki güncel gelişmeleri tahlil etmek ve anlamak hayati bir önem taşır. Bu nedenle Mısır’ın değişimini daha iyi anlamak için Hüsnü Mübarek rejimine karşı gerçekleştirilen halk ayaklanmasında siyasi aktörlerin ve bürokrasinin sergilediği tutum ve sonuçlar iyi incelenmelidir. Bu çalışma Hüsnü Mübarek’in 11 Şubat 2011 tarihinde görevini bırakmasının ardından oluşan kargaşa ortamındaki yeni siyasi aktörler ve duruşlarını incelemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca Mısır devriminin arka planının anlaşılabilmesi için son üç cumhurbaşkanının dönemi, bölgede yaşanan Arap-İsrail savaşları ve iç siyasete yön veren partiler de incelenmiştir. Halk Meclisi ve cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında ortaya çıkan yeni siyasi düzenin ülke içindeki yeni dengeleri gösteriyor olması bu açıdan dikkate değerdir. Mübarek bürokrasisinin seçim sürecine müdahale etmesi rejimin Mısır halkının talep ettiği radikal değişimlerin hızına ayak uyduramayacağını göstermektedir. Sonuç olarak devrim hale devam etmekte olan bir süreçtir ve yeni siyasi aktörlerin elde ettikleri kazanımları genişleterek korumaya çalışacakları anlaşılmaktadır.----

The Arab Spring that started in Tunisia with the request of the establishment of a free and democratic state structure has also affected Egypt profoundly. Egypt is a country with an ancient cultural heritage and its population consists of various religious and ethnic groups. Throughout the history, Egypt has been always an important actor in the Middle East and North Africa. Therefore it is crucial to analyze and understand the recent developments in Egyptian politics. In order to achieve a better understanding of the transformation of Egypt, one should carefully examine the reactions and behavior of the various political actors and Egyptian bureaucracy towards the public uprising against the Mubarak regime. In this regard this study aimed to analyze the new political actors and their attitudes, which emerged in the chaotic aftermath of the Mubarak resignation on 11

th February 2011. Additionally, in order to understand the historical background of Egyptian revolution, the tenure of the last three presidents of Egypt, the Arab Israeli conflict and the influential political parties in Egypt has been analyzed. In this regard one should note that the new political order in the aftermath of the Parliamentary and Presidential Elections demonstrates the new balance of powers in the country. The interventions of the Ancien Régime’s bureaucracy during the election process demonstrate that they are unable to keep up with the pace of radical changes demanded by the Egyptian people. Finally one should note that the revolution is still an ongoing process and the new political actors will try to consolidate and expand their newly acquired powers.


BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2473
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 63
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 63

LINK_STATS