Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Irak’ın Muhtemel Geleceği ve Türkiye’ye Etkileri

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: The Possible Future of Iraq and Its Effects to Turkey

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 2013

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Unpublished

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: POLITICAL SCIENCE, International relations, Relation to other disciplines and topics, Scope of international relations. Political theory.,

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Ünal, Hasan (Thesis Advisor), Tülemez, Coşkun (Preparer),

BROWSE_DETAIL_URL: http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/671/

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_OTHER:
64278-64279 http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/671/tez2013.pdf


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Ankara BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 04-08-2013


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

1.Irak

2.Türk-Amerikan iliĢkileri

3.Federalizm

4.Irak Bölünme Senaryoları

5.Kerkük

6.Petrol ve güvenlik

----

1.Iraq

2.Turkey and U.S. relations

3.Federalism

4.Iraq Partition Scenarios

5.Kirkuk

6.Oil and security


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

ABD, yeni Ulusal Güvenlik Doktrini gereği terörizmi desteklediği ve

kitle imha silahları ürettiği ve bulundurduğu gerekçeleriyle 20 Mart 2003

tarihinde Koalisyon Kuvvetleri ile birlikte Irak‟ı iĢgal etmiĢtir. Irak, ABDnin

2003 yılındaki müdahalesinden itibaren Türkiye için en önemli dıĢ politika

konularından biri haline gelmiĢtir. TBMM‟nin 1 Mart 2003‟te almıĢ olduğu

“tezkere” kararı, ABD Silahlı

Kuvvetleri‟nin Irak‟a Türk topraklarından geçiĢi

için izin çıkmaması ve ertesinde yaĢanan olaylar, Amerika ile Türkiye

arasında süregelen “stratejik ortaklık” iliĢkisinin sorgulanmasına neden

olmuĢtur.Bu kriz ile Türk-Amerikan iliĢkileri farklı bir sürece girmiĢtir.----

Under the new National Security Doctrine, the U.S., with the coalition

forces invaded Iraq on March 20, 2003 due to supporting terrorism, having

and producing weapons of mass destruction (WMD). Iraq has been one of

the most important foreign policy issues for Turkey since US-led invasion in

2003. The decision of letter taken by Turkish Grand National Assembly

(TGNA) on 2003, March 1, not giving a permission for U.S. Forces entrance

to Iraq from Turkish territory and continued events caused to interrogate the

relation of strategic corporation between Turkey and U.S.. With this crisis,

Turkey

U.S. relations went into a different duration.


BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION

 


BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2473
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 550
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 550

LINK_STATS