Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Sosyal Ekonomi ve Toplumsal Sorumluluk:Küresel Neoliberalizm Anarşisine Alternatifler

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 2013

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Article

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: SOCIAL SCIENCES (GENERAL), Economic theory. Demography,

BROWSE_DETAIL_CREATORS: Temel, Bülent (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS:


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Atılım Üniversitesi BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: Atılım Sosyal Bilimler Dergisi BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Ankara BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 2012 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NUMBER: 1 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_VOLUME: 2 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_PAGE: 107-122


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

Sosyal ekonomi, toplumsal sorumluluk, kurumlar, ekonomi kuramı, özelleştirme, serbest

ticaret.


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

Amaç: Bu makale küresel neoliberal sistemin sonucu olarak ortaya çıkan sorunların

üstesinden gelebilmek için bir yol önermeyi amaçlamaktadır. Bunun toplumun ilgili

kesimlerinin işbirliği yapmaları ve özel sektörün kendi içinde bir düşünce reformundan

geçmesi halinde mümkün olduğu öne sürülecektir.

Tasarım/metodoloji/yaklaşım: Bu çalışma neoliberalizme alternatif arayışını sosyal

ekonomi ve sorumluluk paradigmaları içinde onların kuramsal ve düzgüsel duruşlarını

uygulanabilir fikirlere bağlayarak gerçekleştirmektedir.

Bulgular: Bu yazıda egemen neoliberalizme çözümün toplumun tüm kesimlerinin

-özellikle de mevcut ekonomik sistemin ardındaki itici güç olan kar amaçlı özel sektörüneşzamanlı

işbirliğiyle uygulanabilecek olan yeni bir sosyal ekonomi olduğu ileri

sürülecektir. Son zamanlarda, bu aktörler sosyal ekonomideki rollerini kabul etmiş ve

toplumsal sorumlulukla hareket etmenin önemini kavramış görünmektelerdir.

Çalışmanın özgünlüğü/değeri: Bu çalışma sosyal ekonominin katılımcılarını gösteren

yonca yaprağı modelini sunmakta ve toplumsal sorumluluk paradigmasını kar amaçlı özel

sektörün toplumsal sorumluluğu kavramıyla birleştirmektedir.


BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2444
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 51
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 51

LINK_STATS