Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Harmanlanmış Hizmet-İçi Eğitimin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 2013

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Article

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: EDUCATION, Forms of education, Education (General),

BROWSE_DETAIL_CREATORS: Aydın, Cengiz Hakan (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS:


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Atılım Üniversitesi BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: Atılım Sosyal Bilimler Dergisi BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Ankara BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 2012 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NUMBER: 1 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_VOLUME: 2 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_PAGE: 33-56


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

Harmanlanmış Öğrenme, Öğretmenlerin Hizmet-içi Eğitimi, Öğretmen Görüşleri.----

Blended Learning, Blended Teacher Training, Teachers Perceptions.


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

Bu çalışma, Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde uygulanmakta olan

harmanlanmış (blended) öğretmen eğitimine ilişkin katılımcı öğretmenlerin görüşlerine

dayalı değerlendirme sonuçlarını içermektedir. Milli Eğitim Bakanlığı 2003 yılından

bugüne, son yıllarda yaygın kabul gören öğretim stratejilerine derslerinde yer verirken

teknolojiden nasıl yararlanabilecekleri konusunda öğretmenlerin bilgi ve becerilerini

geliştirmeye yönelik bir hizmet-içi eğitim uygulaması gerçekleştirmektedir. Bu uygulama

2008 yılından itibaren harmanlanmış yapıda gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Bu eğitime

katılan öğretmenlerin eğitime ilişkin görüşleri anket ve görüşmeler yoluyla toplanmıştır.

Elde edilen veriler, öğretmenlerin genel olarak harmanlanmış öğrenmeye ilişkin olumlu

düşündüklerini ancak eğitim içeriğinin yoğun olmasından dolayı zorlandıklarını ortaya

koymuştur. Bu bulgular doğrultusunda uygulanmakta olan eğitimin geliştirilmesi ve yeni

eğitimlere yol göstermesi için bir dizi öneri geliştirilmiştir.----

This manuscript covers the results of the evaluation of a blended teacher-training program

conducted in the Ministry of National Education in Turkey. The Ministry of National

Education offered a professional development project to its teachers in order to help them

improve their skills and knowledge on how to integrate technology while using current

instructional strategies into their teaching between 2003 and 2011. A blended learning

approach was adapted in 2008 and all the training was conducted as blended training

until it lasted in 2011. A survey instrument was used to collect the participant teachers’

perceptions and their view regarding blended teacher training. The data showed that the

participant teacher had positive attitudes toward the blended learning but due to the heavy

workload in the training they have had difficulty to complete all the tasks in the training.

In the light of the findings, a series of suggestions has been presented to improve the

effectiveness of the evaluated project and the similar ones.


BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 9
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2482
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 5
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 5

LINK_STATS