Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Basel I-II-III Sermaye Uzlaşısı

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: Basel I-II-III Capital Accord

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 2013

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: SOCIAL SCIENCES (GENERAL), Finance, Banking,

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Cengiz, Efsane (Preparer), Cansızlar, Doğan (Thesis Advisor),


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Ankara BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 2013


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

 

1. Basel I

2. Basel II

3. Basel III

4. Bankalarda Risk Yönetimi

5. Basel Kriterleri

----

1. Basel I

2. Basel II

3. Basel III

4. Banks‟ Risk Measurement Methods

5. Basel Criteria


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

1988 yılında Basel Bankacılık Denetim Komitesi tarafından bankaların yapısını güçlendirmek amacıyla Basel I uzlaĢısı yayınlanmıĢtır. Bu uzlaĢı, dünya bankacılık sistemini tek bir standart ölçüt ile denetleme anlayıĢının, finansal piyasaların istikrarının, ilk adımı olmuĢtur. Basel I düzenlemeleri ile uluslararası alanda faaliyet gösteren bankaların varlıkları ile bulundukları sermaye arasında ,risk esasına dayalı bir iliĢki kurulmaya çalışılmıştır.----

In 1988, the Basel Committee, issued the Basel I Accord, in order to strengthen the structure of the banks .This consensus of the world's banking system, has been the first step for the stability of the financial markets, to a single audit approach with the standard criteria. Basel I regulations, tries to establish a relationship based on the principle of risk on assets and the risks that banks operating in the international arena.

In later years, the Basel I Accord has been subject to intense criticism that not only due to capital adequacy, inadequate opinion of a systems approach. As a result of these criticisms, the need for a new consensus has emerged.. Basel II was published in 2004, and banks to develop effective risk management and market discipline, enhance the efficiency of capital adequacy measures, thereby creating a solid and efficient banking system and the aim of ensuring financial stability

 

 

 


BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2473
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 170
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 170

LINK_STATS