Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Belediye Politikalarının Kent Mekânının Biçimlenmesindeki Rolü: Ankara Örneği

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: The role of Municipal Policies in setting urban site formation: The Ankara Example

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 2012

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: POLITICAL SCIENCE, Local government. Municipal government,

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Akın, Emel (Thesis Advisor), Yavuz, G.Sıla (Preparer),

BROWSE_DETAIL_URL: http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/621/

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_OTHER:
63494-63495 http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/621/448462.pdf


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yerel Yönetimler Anabilim Dalı BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Ankara BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 2012


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

Ankara,Kent Mekânı,Mekân Üretimi,Mekân Biçimlenmesi,Belediye Politikaları.----Ankara,Urban Site,Site Generation,Site Formation,  Municipality Policies.

 


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

Son zamanlarda adından sıkça söz edilen yerel yönetimlerin önemi
giderek artmaktadır ve büyük bir kesim tarafından demokrasinin beşiği gibi görülmektedir. Halka sunduğu hizmetler açısından en geniş yetki alanına
sahip olan belediyeler, politikaları ile kentleri biçimlendirmektedir.
Merkezi yönetimin planlama politikaları üzerinde doğrudan belirleyici
etkisi bulunmaktadır. Belediyeler bu planları uygulayarak kentleri biçimlendirir.
Sosyo-ekonomik politikaların belediye uygulamalarına doğrudan etkisi bulunmaktadır. Mekânın bir meta olarak yeniden üretilmesi toprak rantı
kavramını ortaya çıkarmaktadır.Rantların kaynağı toplumlardaki üretim (mülkiyet) ve bölüşüm ilişkilerindedir. Devlet planlar aracılığı ile kent merkezi üzerinde yaratılan rant kavgasını uzlaştırır. Dünyada yaşanan gelişmeler özellikle 80’li yıllarda
kendisini göstermiş, 70’li yıllarda yaşanan dünya ekonomik kriziyle
savaşmaya çalışan sermaye devreye küreselleşmeyi sokmuştur. Bu sayede
ekonominin globalleşmesi sağlanmıştır. Bu anlamda değişen sosyoekonomik
politikalar 1980 tarihini bir kırılma noktası yapmıştır.
Kazandırılmaya çalışılan Başkent kimliği ile Ankara kimi kesimlerce bir
laboratuvar ortamı gibi kullanılırken kimi kesimlerce de yeniliklerin öncüsü
olmuştur. Bu çalışmada, 1980 tarihinden günümüze kadar olan dönem
ağırlıklı olmak üzere, mevcut bulunan sosyo
-ekonomik politikalar ile sahip olunan merkezi hükümet politikaları doğrultusunda belediyelerin uygulamaları çerçevesinde Ankara kenti irdelenmiştir.
----
The importance of local governments increase gradually . Also, the
local governments and municipalities are regarded as the genesis of
democracy by the majority. Municipalities that have extensive authorities in
terms of services which they fulfill towards the society , shape the cities
through their policies.The central government possesses direct influence on planning policies. Municipalities form the cities by implementing these plans that are determined by the central government. Socio-economic policies also directy
affect the practices local governments/municipalities. Transforming the land
into a commercial asset creates the concept of the land benefit .
The source of “land benefit ” is based on relationship between
manifacture and participation in the society. The central government
reconciles the struggle over the land benefit over the city centre through
planning . Development over the world has become significant in the 80s;
Capitalism, which struggled against the world economic crisis in the 70s,
called “globalism” out. This way the globalization of the economy has been
achieved.In that sense, Socio–economic policies that change in thar manner
has done the year 1980 a point of break. Through the Identity of Capital City ,
Ankara has been used as laboratory by some segments of society , while It
has been pioneer of developments for the others. In this study, the example
of City of Ankara has been analyzed within the framework of municipal
affairs ,in line with existing socio-economic policies and policies of central
government .

 

BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2473
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 8
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 8

LINK_STATS