Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

ABD’nin Irak’tan Çekilmesi Sonrası Ülkenin Hidrokarbon Yakıtları Üzerine Enerji-Politik Hamleler

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: Energy-political moves on Iraq’s hydrocarbon resources, after US withdrawal from country

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 2012

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: POLITICAL SCIENCE, International relations,

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Gürson, Poyraz (Thesis Advisor), Çelik, Ersin (Preparer),

BROWSE_DETAIL_URL: http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/612/

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_OTHER:
63067-63068 http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/612/437865.pdf


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Ankara BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 2012


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS
Petrol ve ekonomi,Irak’
ın enerji kaynakları,Irak’ın enerji profili,ABD’nin Irak’tan çekilmesi,Küresel güçlerin Irak üzerine enerji politik hamleleri.----Oil and economy,Iraq’s hydrocarbon resources,Energy profile of Iraq,US withdrawal from Iraq,Energy-political moves of global forces on Iraq’s hydrocarbon resources.

BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT
Bu tezle küresel düzeyde; ABD, AB, Çin ve Rusya bölgesel düzeyde ise Türkiye gibi aktörlerin hangi nedenlerle Irak’a ilgi duyduklar
ı irdelenmekte ve bu ilgi neticesinde bu ülkelerin Irak’ın hidrokarbon kaynakları üzerine enerji-politik hamleleri ele alınmaktadır. Özellikle de ABD’nin ülkeden çekilmesinin bu politikalar üzerindeki etkisi gözlemlenmeye çalışılmıştır.Çalışmada uluslararası petrol şirketlerinin bu oyunda denklemin neresinde olduklarının da ortaya çıkarılmasını amaçlamaktadır.ABD’nin çekilmesi ülkede petrollerin paylaşımı konusunda etnik vemezhepsel çekişmenin dozajının giderek artmasına neden olmuştur. ABD askerlerinin Irak’tan çekilmesinin en önemli etkisi doğal olarak bu ülkedeki etkinliğinin zayıflaması olacaktır. Ancak, bu durum ABD’nin Irak’tan tamamen vazgeçtiği anlamına gelmemektedir. Amerika’nın ülkedeki siyasal gücü kısmen zayıflasa da ekonomik etkinliği hala devam etmektedir. Ayrıca ABD’de Irak’tan çekilmesinin ardından doğan politik boşluğu petrol şirketiyle işbirliği yaparak doldurma yoluna gitmeyi amaçlamıştır. Avrupa Birliği her ne kadar enerjide Rusya’ya olan bağımlılığını azaltmak istese de Birliğin Irak’a karşı ortak bir siyaset geliştirmediği görülmektedir. İngiltere işgalle birlikte elde ettiği mevziiyi korumak isterken Fransa ve İtalya enerji pastasından daha fazla pay alma yarışındadır. Rusya ve Çin’in ise ABD’nin Irak’tan çekilmesi ile doğan boşluğu doldurmak isteyeceği açıktır. Türkiye ise ABD’nin çekilmesinden sonra dikkatini daha çok Kuzey Irak’taki enerji kaynaklarına yönlendirmiş durumdadır.----
That thesis aims at discovering reasons why US, EU, China, Russia and Turkey are interested in Iraq. It is also aimed to observe energy-political moves of these countries on Iraq’s hydrocarbon resources. In particular, it is tried to observe impact of US withdrawal from Iraq on that policies.As the US withdraws its troops from Iraq, it leaves behind an Iraq that has no expectation of an optimistic future. The new period in Iraq embodies many risks for people in the country. US withdrawal from Iraq causes increasing of conflicts about sharing of oil resources in the country between different groups. Most important result of the withdrawal of American combat troops from Iraq is that effectiveness of US on Iraq will be weakening. But it doesn’t mean that U.S. gives up from Iraq completely. Because economic activity of US is still going on Iraq. Although EU is trying to reduce energy dependency to Russia, counties in the EU has not developed a common policy for Iraq. As United Kingdom is trying to protect the benefits obtained after the invasion of Iraq, France and Italy want to get more of Iraq's energy resources. It is clear that China and Russia will try to fill the gap,which has been left by the US. Turkey focuses on energy resources at Northern Iraq after the withdrawal of the US. The thesis consists of four chapters. In first chapter, energy concept is explaining, the second chapter discusses geographical, demographic, historical and political structure of the Iraq. In the third chapter, Iraq's energy profile is tried to explain and it is also explained why Iraq's oil is so important for global economy.

BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2473
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 23
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 23

LINK_STATS