Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı Çerçevesinde Kurumsal Yönetişim: KOSGEB Örneği

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: Corporate Governance Within The Framework Of The New Public Management Approach: As An Example Of SMEDO

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 2012

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: POLITICAL SCIENCE, Political institutions and public administration, Public administration,

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Selçuk, Fatma Ülkü (Thesis Advisor), Tümoğlu, Serhat (Preparer),

BROWSE_DETAIL_URL: http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/607/

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_OTHER:
63227-63228 http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/607/443035.pdf


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Anabilim Dalı BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Ankara BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 2012


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS
KOBİ, KOSGEB, Piyasa Devlet, Yeni Kamu Yönetimi,Yönetişim.----Small and Medium Sized Enterprises,Small and Medium Enterprises Development Organization,State of the Market,New Public Administration, Governance.

BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT
Cumhuriyet tarihi boyunca Türk Kamu yönetiminde yapılmaya çalışılan reform ve yapılandırma çalışmaları 1980 yılı ile birlikte hem anlayış hem de ivme açısından farklı bir şekle bürünmüştür. Verilen kamu hizmetinin niceliği kadar niteliğinin de önem kazanmaya başladığı yıllar; sistemin özeleştirisini yaparken, sistemin parçaları olan kamu kurumlarının, çalışanları ve çalışma usulleri açısından da sorgulanmasına neden olmuştur. Alandakilerin bakış açısıyla bir kamu kurumunu inceleyen bu çalışma; KOSGEB’in, Yeni Kamu Yöetimi Uygulamalarıdan hangi bakılardan etkilendiğni araşımaktadır.---- Since the early years of Republic, Turkish Public Administration had tried to improve and construct itself. These efforts shifted and accelerated after 1980. In these years public service had being gained quality as much as quantity. While system was criticising itself, parts of system such as public institions ,workers and working procedures were being questioned. This work examines the public instution with the view of staff members and to seeks effects of New Public administration on Small and Medium Enterprises Development Organization.

BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2444
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 58
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 58

LINK_STATS