Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

The Irony of Idealism in Shakespeare's Problem Comedies

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 2012

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: English

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: LANGUAGE AND LITERATURE,

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Doğan Adanur, Evrim (Thesis Advisor), Güven, Samet (Preparer),

BROWSE_DETAIL_URL: http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/600/

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_OTHER:
63005-63006 http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/600/436942.pdf


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Ankara BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 2012


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

Shakespeare, Problem Oyunlar, İnce Alay, Idealizm.----Shakespeare, Problem Play, Irony, Idealism.


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

The purpose of this thesis is to analyze some ideal concepts such as love, justice, war, law and honesty by taking the term “irony” into consideration in Shakespeare’s

Troilus and Cressida, All’s Well That Ends Well and Measure for Measure. Based upon these analyses, it has been asserted that Shakespeare criticized the values that his society has ironically through these plays.

Based upon the views of critics, some information about “problem plays” has been given in the introduction part. In

Troilus and Cressida, it has been explained how the themes of war and love are juxtaposed. All’s Well That Ends Well is the second play of the thesis and it has been asserted that themes of love and honesty have been reflected ironically. The last play to be dealt with is Measure for Measure. In this play, it has been emphasized that there may occur disorders in the society if the laws are not applied properly.

As a consequence, Shakespeare’s manipulations of the related values and his way of employing “idealism” ironically in the plays lies in the basis of this study.----

Bu tezin amacı, Shakespeare’ın

Troilus and Cressida, All’s Well That Ends Well and Measure for Measure oyunlarındaki aşk, adalet, savaş, hukuk ve dürüstlük gibi kavramların çarpıtılmasının, ince alay unsuru göz önünde bulundurularak incelenmesidir. Bu incelemelerden yola çıkarak, tezin konusu olan oyunlar vasıtasıyla Shakespeare’ın yaşadığı toplumun değerlerini ince alay vasıtasıyla eleştirdiği öne sürülmüştür.

Eleştirmenlerin görüşlerinden yola çıkılarak, çalışmanın giriş bölümünde “problem oyunlar” hakkında bilgiler verilmiştir. Birinci oyun olan

Troilus and Cressida’da savaş ve aşk konusunun çarptırılarak farklı bir şekilde yansıtıldığı açıklanmıştır. All’s Well That Ends Well, bu çalışmada ele alınan ikinci oyundur ve bu oyunda aşk ve dürüstlük kavramlarının ironik bir şekilde nasıl yansıtıldığı konusunda fikirler öne sürülmüştür. Tezde ele alınan son oyun ise Measure for Measure’dır.Bu oyunda ise hukuk ve adalet kavramlarının uygun bir şekilde uygulanmadığında toplumda çıkabilecek huzursuzluklar üzerinde durulmuştur.

Sonuç olarak, çalışmanın temelinde Shakespeare’ın sözü edilen kavramları, oyunlarına konu olarak nasıl aldığı ve idealizm kavramının yazarın ilgili eserlerinde ince alay unsuru göz önünde bulundurularak ne şekilde işlendiği yatmaktadır.


BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2444
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 55
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 55

LINK_STATS