Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Kamu Güvenliğinde İstihbarat Sisteminin Değerlendirilmesi

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: Analysis of Intelligence System on Public Security

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 2012

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Unpublished

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: POLITICAL SCIENCE, Political institutions and public administration,

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Utku, Mustafa Kemal (Thesis Advisor), Ateş, Hasan (Preparer),

BROWSE_DETAIL_URL: http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/597/

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_OTHER:
63013-63014 http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/597/431389.pdf


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Anabilim Dalı BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Ankara BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 2013


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS
1- İstihbarat
 
2- Güvenlik
 
3- Kamu Güvenliği
 
4- İstihbarat Sistemi
 
5- Değişim ve Dönüşüm
----

1 - Intelligence

2 - Security

3 - Public Security

4 - Intelligence System

5 - Change and Transformation


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT
Bu tezde, İstihbarat sisteminin kamu güvenliğindeki boyutu, iç istihbarat kapsamında incelenmiştir. Çalışmada deneysel olmayan araştırma yöntemleri, literatür taraması, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında kurumlardan bilgi talebi ve açık kaynak araştırma teknikleri kullanılmıştır.Bu kapsamda, Türk Devlet İstihbarat Sistemi içerisinde yer alan kamu güvenliğindeki istihbarat analiz edilmiştir. Birinci bölümde, istihbarat ve
güvenlik kavramsal açıdan incelenmiştir.İkinci bölümde, devlet istihbarat sistemi kurum ve teşkilat yapısı açısından
incelenmiştir. İnceleme sonucunda, Türkiye’deki içistihbarat yapıanmasıı tekrar değrlendirilmesi gereken bir husus olduğ sonucu ortaya çımışı.Üçücüböüde, Tük istihbarat sistemindeki genel problem sahalarıkamu güvenliği boyutunda tespit edilmişir.Dödücüböüde; İtihbarat konusunda otorite olarak kabul edilen Amerika
(FBI-CIA), Rusya (FSB-SVR), Almanya (BfV-BND), İgiltere (MI5-MI6),Fransa (DST-DGSE) ve İrail (ShinBet-Mossad) gibi ükelerin istihbarat
yapıanmaları içve dışistihbarat açııdan incelenmişir. Tükiye’nin coğafi konumu, bögesel bir güçve küesel bir aktö konumuna gelme gayretleri, merkezi ve operasyonel bir içistihbarat yapıanmasıihtiyacııortaya çıartmaktadı.
----
 
In this thesis, the role of intelligence system in public security has been analyzed within the extent of domestic intelligence. Some techniques, such as; non-experimental research methods, literature scanning, information request from the institutions in accordance with the right to demand informatıon and open-source research have been used. In the first section, the intelligence in Turkish Government Intelligence System has been analyzed and intelligence and security have been examined conceptually.In the second section, government intelligence system has been analyzed according to the institutional and organizational structure and, as a result of this analysis it has been observerd that the structuring of the domestic intelligence is a matter which must be re-evaluated. In the third section, the general problem areas in the Turkish intelligence system have been identified within the public security. In the fourth section, the intelligence structures of the countries such as United States of America (FBI-CIA), Russia (FSB-SVR), Germany (BfVBND), United Kingdom (MI5-MI6), France (DST-DGSE) and Israel (Shin Bet-Mossad) which are accepted as authorities in intelligence have been analyzed in view of their domestic and foreign intelligence.The geographical location of Turkey and her efforts for being a regional power and global actor, bring out a necessity for a central and operational domestic intelligence structuring.    

BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION

 


BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2473
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 22
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 22

LINK_STATS