Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

İnternet Üzerinden Alışverişin Tüketici Davranışı Üzerindeki Etkisi

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: Via Internet Shopping' Effects On Consumer Behaviour

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 2012

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: SOCIAL SCIENCES (GENERAL), Social psychology, Culture, Social control,

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Törüner, Mete (Thesis Advisor), Gerlevik, Derya (Preparer),

BROWSE_DETAIL_URL: http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/596/

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_OTHER:
63065-63066 http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/596/442615.pdf


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Ankara BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 2012


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS
Tüketici,
Tüketici Davranışları, İnternet, İnternet Üzerinden Alışveriş
.----Consumer,Consumer Behaviour, Internet,Online Shopping.

BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT
Bu araştırma tezi, internet kullanan tüketicilerin internet üzerinden alışveriş
yapma durumları ve tüketicilerin internet üzerinden alışverişe ilişkin görüşlerini
analiz etmeye çalışmaktadır. Bu amaçla araştırma, tüketici davranışları
üzerinde etkili olabilecek faktörleri ortaya koymaya çalışmakta, ve Antalya
şehrinde yaşayan insanlar üzerinde yapılan bir yapılandırılmış bir anket
çalışmasına odaklanmaktadır. Ortalama bir büyükşehir olan Antalya 200
örneklem ile internet kullanan tüketicilerin yapısı hakkında bazı fikirler
edinmemiye yardımcı olurken, aynı zamanda Türkiye’nin internet kullanan
tüketicileri hakkında da kabaca bir fikir edinmemizi sağlayacaktır.----
This research thesis aims
to analysis internet user consumers’ current online
shopping situation and, determine the consumers’ view about online shopping.
Indeed, this research tries to set forth the factors which would be effective on
consumer behaviours, and focuses a structured survey research on people
who are residents in Antalya, TURKEY. An average metropolitan city of
Antalya’s 200 sample size gives some idea about the structure of consumer
but it would also reflect the Turkey’s general internet user consumers’
structure wit
h an approximate rate.
 

BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 9
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2482
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 13
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 13

LINK_STATS