Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

İnternet Pazarlamasında Müşteri Memnuniyeti: Günün Firsatlari Üzerine Bir Uygulama

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: Customer Satisfaction in the Internet Marketing

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 2012

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: SOCIAL SCIENCES (GENERAL), Social control, Social systems, Social structure,

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Baş, Mehmet (Thesis Advisor), Yalçın, Filiz (Preparer),

BROWSE_DETAIL_URL: http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/595/

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_OTHER:
63051-63052 http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/595/436516.pdf


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Yönetimi(MBA) Yüksek Lisans Programı BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Ankara BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 2012


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

İnternet Pazarlaması ,Günün Fırsatları ,Fırsat Siteleri ,Müşteri Memnuniyeti ,İnternetten Alışveriş.----Internet Marketing ,Day’s Opportunities ,Opportunity Sites ,Customer Satisfaction ,Internet shopping.

 


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT
Globalleşen dünyada internet kullanımının hızla gelişmesi, internet kullanım alanlarını etkilemekte ve bu alanların başında pazarlama gelmektedir. Bu da interneti, hem firmalar hem de tüketiciler açısından geniş bir pazar ve çekici bir ortam haline getirmektedir. İnternetten alışveriş yapan tüketicilerin davranışlarının analiz edilmesi hem alışveriş yapanların hem de yapmayanların nedenlerinin ortaya konması, firmaların hizmetlerini geliştirmesi ve daha geniş bir pazara sahip olması açısından önemlidir. İnternetten alışverişin de artmasıyla birlikte mal ve hizmet üreticileri geniş müşteri kitlelerine ulaşmak için çeşitli rekabet araçları geliştirmeye başlamışlardır. Sosyal paylaşım sitelerini kullanmak ya da fırsat siteleri aracılığıyla avantajlarını duyurmak bunlardan bazılarıdır.
Bu çalışmada müşterilerin internetten alışverişlerindeki davranışları ve özellikle günün fırsatı sitelerinden memnuniyetlerinin araştırılması amaçlanmıştır. Gerçekleştirilen anket çalışması ve elde edilen analiz sonuçlarına göre fırsat sitelerinin internetten alışveriş eğilimini artırmakta önemli bir rol oynadığı gözlenmiştir. Ancak müşterilerin fırsat sitelerinden yaptıkları alışverişlerin bir kısmından memnun kalmadıkları da önemli bir sorun teşkil etmektedir. Bununla birlikte güven sorunu internetten alışverişi negatif yönde etkilese de internet pazarlamasının yakın gelecekte geleneksel pazarlamaya göre daha etkin kullanılacağı söylenebilir.----
In the globalizating world, increasing of internet usage effects an area of internet usage especially the marketing. This becomes the internet as a large and an attractive market for both firms and customers. Analyzing the customer’s purchasing behaviors and the reasons for both doing and not doing internet shopping is important for the firms to develop their services and have larger market. With the increase in internet shopping, good and services producers have started to reach wide variety customers and to develop competing tools. Social networking sites or opportunity sites are some of them.
This study examines the customers’ internet shopping behaviors and their satisfactions of the opportunity sites. According to survey and its results, the opportunity sites are the important to increase the tendency of internet shopping increase. However, it is a problem that the customers who used the opportunity sites have several complaints. In addition, although the customers’ trust problem effects the internet marketing negatively, it will be used much more actively according to traditional marketing in the near future.

BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 3
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2444
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 52
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 52

LINK_STATS