Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Enterprise Resource Planning Requirements,Applications and Selection in Industry

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: Savunma Sanayinde Kurumsal Kaynak Planlaması Gereksinimleri,Uygulamaları ve Seçimi

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 2012

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: English

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: TECHNOLOGY,

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Erkan, Turan Erman (Thesis Advisor), Alagöz, Gizem (Preparer),

BROWSE_DETAIL_URL: http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/592/

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_OTHER:
63073-63074 http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/592/445970.pdf


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Atılım Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Ankara BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 2012


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS
Enterprise Resource Planning, Request For Proposal, Analytical Hierarchy Process.----Kurumsal Kaynak Planlaması, Teklife Çağrı Dosyası, Analitik Hiyerarşi Süreci.

BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT
This thesis reviews the Enterprise Resource Planning (ERP) requirements, applications and selections in Defence Industry. The ERP program and its usage in Turkish defence industry are mentioned in detail. A brief history of Turkish defence industry is given. In ERP process, there is a step which plays an important role that affects the expensive projects is the Request for Proposal (RFP) and it is presented in detail in this thesis. Since ERP is considerable, the ERP software should be work properly, and for that reason the appropriate ERP software should be selected. In the selection study, Analytical Hierarchy Process (AHP) is chosen in order to give the best alternative in multi-criteria decision making technique. The main selection criterion and depending on these criterion for select the proper ERP software and solution partners had been discussed by Defence Industry Companies’ employers and Academic Staff by AHP method.----
Bu calışma, Kurumsal Kaynak Planlamasının (KKP) Savunma Sanayindeki gereksinimlerini, uygulamalarını ve seçimini kapsamaktadır. KKP programının Türk Savunma Sanayindeki kullanımı detaylı bir şekilde anlatılmaktadır. Türkiye’de savunma sanayinin gelişimine kısaca değinilmiştir. KKP uygulaması sürecinde, milyon doları bulan pahalı projeleri etkileyen önemli bir bulunmaktadır. Bu adım da Teklife Çağrı Dosyasının hazırlanmasıdır ve tezin içeriğinde bu konu detaylı bir şekilde anlatılmaktadır. KKP programları bu denli önem taıdıklarından dolayı, şirketler için uygun olan KKP yazılımlarını seçmek çok büyük önem arz etmektedir. Bu seçim konusunda en iyi sonucu verebilecek çok kriterli karar verme tekniklerinden biri olan Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) seçilmiştir. KKP yazılımı ve çözüm ortaklığı seçiminde en öne çıkan kriterler ve bu kriterlere bağlı olarak yapılan uygulamalar, Savunma Sanayi çalışanları ve Akademisyenler tarafından tartışılarak yapılmıştır.

BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2473
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 407
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 407

LINK_STATS