Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

OECD Ülkelerinde Genişbant İnternet Talebi:Panel Veri Uygulaması

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: The Demand of Broadband Internet Sevices in OECD Countries:A Panel Data Analysis

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 2012

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: TECHNOLOGY, Telecommunication, Electronics,

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Cilasun, Seyit Mümin (Thesis Advisor), Küçüker, Mustafa Can (Preparer),

BROWSE_DETAIL_URL: http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/589/

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_OTHER:
63025-63026 http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/589/432156.pdf


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Atılım Üniveristesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uygulamalı İktisat Anabilim Dalı BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Ankara BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 2012


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

Genişbant internet, esneklik, OECD ülkeleri,panel veri.----

Broadband Internet, elasticity, OECD countries, panel data.


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT
 
Bilgiye erişimin ve bu bilginin etkin kullanımının ülkelere rekabet avantajı sağladığı günümüz iktisadi koşullarında geniş bant internet hizmeti en önemli altyapı unsurlarından biridir.Bu bağlamda, bu çalışmada OECD
ülkelerindeki geniş bant internet talebinin panel veri ve yatay kesit analizleri
ile 2006, 2008 ve 2010 yılları için kişi başına düşen gelir, ortalama internet
fiyatları, ortalama internet hızları, megabit başına düşen ortalama fiyatlar,
ülkelerin sahip oldukları genç nüfus oranları ve genişbant internet
teknolojilerinin kullanıldığı yıl sayılarından oluşan bir veri seti kullanılarak
incelenmesi amaçlanmıştır.Ampirik sonuçlar, ülkelerdeki kişi başına düşen gelirin, ortalama
internet hızının ve genişbant teknolojisinin kullanıldığı yıl sayısının; genişbantinternet talebini etkileyen önemli faktörler olduğunu göstermiştir. Genç nüfus oranı talebi etkileyen bir faktör değilken, fiyat etkisi zaman içinde azalmıştır.Çalışma sonucunda genişbant internetinin günümüzde kullanımı zorunlu olanmal ve hizmetler içerisinde yer aldığı tespit edilmiştir.----

Broadband internet service is one of the most important infrastructure elements due to the fact that the access to information and the effective use of this information provides a competitive advantage to the countries in the current economic conditions. In this respect, this study aims to analyze the broadband internet demand in OECD countries by employing panel data and cross sectional analyses using the 2006, 2008 and 2010 data. The model includes the variables such as per capita income, average internet price,average internet speed, average price per megabit, youth population ratesand the number of years in which internet technologies have been used.

Empirical results have shown that per capita income in the countries,the average internet speed and the number of years in which broadband internet technologies have been used are the statistically significant factors that affect the demand for broadband internet. While the rate of youth population turned out to have no effect on demand for the broadband internet, the effect of price has decreased over time. It is also found that, thebroadband internet is taking its place among the necessary goods and services recently.

 

BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2473
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 12
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 12

LINK_STATS