Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

İşgücü Verimliliğinin Göstergesi Olarak İş Çıktısı Miktarına Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi-Odtü Kütüphanesi'de Bir Uygulama

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: Identification of Factors Affecting the Work Output as a Proxy for Labor Productivity:An Emprical Study on Metu Library

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 2012

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Unpublished

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: SOCIAL SCIENCES (GENERAL),

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Özgen, Pelin (Thesis Advisor), Kurt, Levent (Preparer),

BROWSE_DETAIL_URL: http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/581/

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_OTHER:
63039-63040 http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/581/440844.pdf


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Ana Bilim Dalı BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Ankara BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 2013


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

1. Verimlilik

2. İşgücü verimliliği

3. Bilgi hizmetlerinde verimlilik

4.İşgücü verimliliğini etkileyen faktörler

---

1. Productivity

2. Efficiency

3. Labor productivity

4. Productivity in information services


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

İşletmelerde veya kurumlarda mal ve hizmetlerin üretilmesinde önemli bir

üretim faktörü olan insan, organizasyonun en değerli varlığıdır.

Organizasyonların amaçlarına ulaşabilmesi için insan faktörünü, başka bir

ifadeyle işgücünü; doğru, verimli ve devamlılık arz eden bir şekilde

kullanması, örgütün temel hedef ve amaçlarına ulaşabilmesi için zorunludur.

Çalışmada bu görüşlere paralel olarak

, verimlilik ve işgücü verimliliğiüzerinde durulmuş

; ODTÜ Kütüphanesi'nde işüüverimliliğni etkilediğdüşüüen faktölerin

belirlenmesine yönelik bir uygulama yapılmıştır.Uygulama,

kütüphanede basılı kitapların hizmete sunumu sürecinde çalışanişgörenlerin bulunduğu üç

birimle sınırlandırılmıştır. İşgörenlere, işgücünüetkilediği düşünülen faktörlerle ilgili görüşleri ve mesai saatleri içerisinde

yaptıkları iş miktarları

, anket formu vasıtasıyla sorulmuştur. Elde edilenbulgular,

Korelasyon Analizi yöntemiyle değerlendirilmiş ve bu faktörlerinişgörenlerin verimliliği üzerindeki etkisi tespit edilmeye çalışılmıştır.

Analizsonuçlarına göre, stres, yapılan işten duyulan tatmin seviyesi, yetki ve

sorumluluk denkliği, ücret, yükselme olanakları ve iletişim

, işgücü verimliliğinietkileyen faktörler olarak saptanmıştır.

----

Human resource, as a production factor, is considered to be the most

important asset for an organization. It is essential for an organization to use

the human resource productively and consistently in order to reach the

organizational goals.

In this study, the concepts of work output as a proxy for labor productivity and

efficiency are investigated. Parallel with the aim of the study, an empirical

study on METU Library is conducted. The empirical study is limited to three

units of the library, where the process is only composed of printed books.

Data about factors affecting the output level of the employees as well as the

actual output level were gathered through questionnaire and evaluated with

correlation analysis. The results of the analysis show that stress, job

satisfaction, salary, communication, career opportunities and equality of

authority and responsibility are found to affect the work output, which is

considered to be a proxy for labor productivity.


BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION

 


BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2444
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 16
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 16

LINK_STATS