Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Kentsel Dönüşüm,Barınma Hakkı ve Direniş Mücadeleleri:Ankara ve Madrid Örneklerinin Karşılaştırmalı Bir Analizi

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE:

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Article

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: SOCIAL SCIENCES (GENERAL), Social systems, Social structure,

BROWSE_DETAIL_CREATORS: Şahin, Savaş Zafer (Author), Özen, Hayriye (Author), Deniz, Evin (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS:

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

Barınma Hakkı,Kentsel Dönüşüm,Toplumsal Hareket,Dikmen,San Cristobal.----Right to Sheltering,Urban Transformation,Social Movement,Dikmen,San Cristobal.


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION

Bu çalışmada kentsel dönüşümle ilgili olarak konut ve barınma hakkı taleplerini dile getiren iki farklı toplumsal hareket incelenmektedir.Bu hareketlerden birisi Madrid'in San Cristobal semtinde daha iyi konutlarda yaşama hakkı doğrultusunda kentsel dönüşüm talep ederek doğmuş,diğeri ise Ankara'nın Dikmen semtinde uygulanan kentsel dönüşümün semt sakinlerinin barınma hakkını ihlal ettiğini vurgulayarak kentsel dönüşüme karşı doğmuştur.----This study focuses on two different urban movements that voice demands on the basis of the right to sheltering and the right the housing.One is the San Cristobal movement in Madrid that emphasizes the need for an urban transformation in San Cristobal neighbohood for renovating and remodeling the low-quality subsidized houses in the neighborhood.


BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2444
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 50
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 50

LINK_STATS