Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Behavior Based Modeling At Conceptual Robot Design and Desktop Design of Education Robots

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: Kavramsal Robot Tasarımında Davranış Tabanlı Modelleme ve Masaüstü Tasarım Prototip Robot Geliştirilmesi

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE:

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: English

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Mechanical engineering and machinery, TECHNOLOGY,

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Erden, Zühal (Thesis Advisor), Araz, Macit (Preparer),


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Atılım Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mekatronik Mühendisliği Bölümü BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Ankara BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 2012


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS
Conceptual Design of Robots, Behavior Based Design and Modeling,
Desktop Design, Discrete Event System Specification, Petri Net, Mechatronics
Design Education.----
Robotların Kavramsal Tasarımı, Davranış Tabanlı Tasarım ve
Modelleme, Masaüstü Tasarım, Ayrık Olay Sistem Spesifikasyonu, Petri Ağları,
Mekatronik Tasarım Eğitimi.

BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

This thesis is a research on the conceptual design of mechatronic systems. The main

objective of the research is to develop a systematic approach for behavior-based

conceptual design of mechatronic systems, with special implementation on

educational robots. In this research, Discrete Event System Specification (DEVS)

formalism and Petri Nets are used for behavioral modeling of educational robots.

Computer simulations of case studies are performed via Artifex

TM Software

Environment. An experimental desktop design platform is also designed and

constructed for physical simulation of robot behaviors as an educational setup.----

Bu tez

mekatronik sistemlerin kavramsal tasarımı üzerine yapılmış bir araştırmadır.

Araştırmanın temel amacı, mekatronik sistemlerin davranış tabanlı kavramsal

tasarımı için, özellikle eğitim amaçlı robotlarda uygulamaya yönelik sistematik bir

yaklaşım geliştirmektir. Bu araştırmada eğitim robotlarının davranış modellemesi

için Ayrık Olay Sistem Spesifikasyonu (AOSS) ve Petri Ağları kullanılmıştır. Örnek

olayların bilgisayar simülasyonları Artifex

TM yazılımı ile gerçekleştirilmiştir. Bu

çalışmada ayrıca robot davranışlarının fiziksel simülasyonu için eğitim amaçlı bir

düzenek olarak, deneysel bir masaüstü tasarım platformu da tasarlanıp üretilmiştir.


BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
1. INTRODUCTION
2. LITERATURE SURVEY
3. BEHAVIOR BASED MODELING FOR CONCEPTUAL ROBOT DESIGN
4. CASE STUDIES
5. DISCUSSION, CONCLUSION AND FUTURE WORK
 

BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2473
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 62
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 62

LINK_STATS