Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

E-Collaboration Based Management Control Model For Supply Chains(SC'S)

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: Tedarik Zincirleri İçin E-İşbirliği Tabanlı Yönetim Kontrol Modeli

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 2012

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: PhD

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: English

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: SCIENCE,

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Gürsoy, Güner (Thesis Advisor), Çelebi, Neşe (Thesis Advisor), Akyüz, Göknur Arzu (Preparer),


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Atılım Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mühendislik Sistemlerinin Modellenmesi ve Tasarımı BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Ankara BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 2013


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

E-collaboration, Management Control Model Development, Supply Chain----

e-işbirliği, yönetim kontrol modeli geliştirme, tedarik zinciri


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

New era of supply chain integrity (integration beyond Enterprise Resources Planning- ERP) demands “collaboration” for all internal and external processes of an enterprise, requiring a “balanced” approach along multiple dimensions. In this regard, drawbacks and limitations of current models and approaches like Balanced Score Card (BSC), Supply Chain Operations Reference (SCOR) Model and its extensions are already proven and they are far from providing an “overall management control solution to meet the needs of new era of supply chain”. As such, the interdisciplinary field of supply chain, coupled with web-enabled, interoperable technological infrastructure is still in need of an “e-collaboration-based” management control model which allows joint planning and management of supply chain processes, including “collaborative risk planning and management” and utilising IT applications. In this thesis, a supply chain management control model is developed based on e-collaboration. The designed model provides joint planning, control, reporting and embedded warning mechanisms for supply chain management processes of both performance and risk measures. ----

Yeni dönem tedarik zinciri entegrasyonu, Kurumsal Kaynak Planlama sistemlerinin ötesine geçip, çok boyutlu ve dengeli bir yaklaşımla kurumların tüm içsel ve dışsal süreçleri için “işbirliği” gerektirmektedir. Bu açıdan bakıldığında, Kurumsal Karne ve SCOR (Tedarik Zinciri Operasyon Referans) Modeli gibi mevcut model, yaklaşımları ve uzantılarının kısıtlamaları ve sakıncaları literatürde ispatlanmıştır. Bu yaklaşımlar yeni dönem tedarik zincirleri için bütünsel bir yönetim kontrol modeli sağlamaktan uzaktır. Bu nedenle, disiplinlerarası Tedarik Zinciri alanı, halen mevcut bilgi teknolojileri uygulamalarını kullanan, web tabanlı, birlikte iş yapabilir bir teknolojik alt yapı üzerinde, tüm tedarik zinciri süreçlerinin “e-işbirliği tabanlı” olarak müşterek planlanmasını ve yönetimini sağlayacak, aynı zamanda “birlikte risk planlama ve yönetimi” de içerecek bir yönetim kontrol modeline ihtiyaç duymaktadır. Bu tezde, e-işbirliği tabanlı bir yönetim konrol modeli geliştirilmiştir. Tasarlanan model, tedarik zinciri süreçlerinin performans ve risk açısından ortak planlanma, kontrol, raporlama ve erken uyarı mekanizmalarını sağlamaktadır.


BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION

 


BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2473
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 23
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 23

LINK_STATS