Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Uluslararası İlişkiler Bağlamında Güvenlik ve Strateji Boyutunda Akdeniz

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE:

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: International relations, State territory and its parts,

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: ŞANLI, Saime (Research Responsible), Keser, Ulvi (Thesis Advisor),


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Atılım Üniversitesi BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Ankara


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

Güvenlik, Strateji, Jeopolitik, Jeostrateji, ÇatıĢma, Savunma.---Security, Strategy, Geopolitics, Geostrategy, Conflicts, Defence.


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

21.yy yeni dünya düzeni (YDD) oluşurken dünya kendisini istikrarsızlıklar ve belirsizliklerle dolu yepyeni bir uluslararası ortamda yeni sorunlar ve tehditlerle karşı karşıya bulmuştur. Akdeniz ülkeleri güvensiz ve istikrarsız bölgelerin tam ortasında bulunduğu için bölgede meydana gelen olaylardan çok etkilenmiştir. Bu ülkelerin güvenlik riskleri ve tehdit algılamalarında önemli değişiklikler olmuştur. Uluslararası ilişkiler bağlamında güvenlik ve strateji boyutunda Akdeniz’de dengeler değişmiştir. Bölgede çıkarları ve çatışmaları olan ülkeler güç dengelerini değiştirme çabası içine girmişlerdir. NATO ve BM bölgedeki meydana gelen olayları barışçıl yöntemlerle şekillendirilmesine çalışılmıştır. Türkiye ise kendisine yönelik tehditleri gidermeye çaba göstermiş ve bölgedeki gelişmeleri yakından takip etmiştir.----

MEDITERRANEAN WITHIN THE CONTEXT OF SECURITY ANDSTRATEGY ON THE BASIS OF INTERNATIOAL RELATIONSWhile 21st century consisted of a new world order, the world has found itselfin a new atmosphere full of instability and uncertainty, facing new problems andthreats. Since Mediterranean countries have been situated in the centre of insecureand unstable regions, they have been highly influenced by the events occured there.There have been significant changes in the perception of security risks and threats ofthese countries. Balances in the Mediterranean, within the context of security andstrategy, have changed on the basis of international relations. Countries havingpersonal interests and conflicts in the region have made some efforts to change powerbalances. NATO and UN have tried to resolve matters in the region by peacefulways. Meanwhile, Turkey has tried to eliminate threats against him and kept closelyabreast of the developments in the region.BROWSE_DETAIL_TAB_TOCBROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION

2015 yılına kadar yasaklıdır.--- Until 2015 forbidden.


BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTSBROWSE_DETAIL_TAB_NOTESBROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2473
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 25
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 25

LINK_STATS