Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

How Domestic Reform Movements Transformed Western Patriarchy from the 18th Century into the Early 20th Century

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE:

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Article

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Women. Feminism, Sex role, SOCIAL SCIENCES (GENERAL),

BROWSE_DETAIL_CREATORS: Wood, Suzanne M. Spencer (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS:


BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: Atılım Sosyal Bilimler Dergisi BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NUMBER: 2 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_VOLUME: 1 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_PAGE: 141-164


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

Patriarchy, transformation, gender, 18th century, 19th century----Ataerkil, dönüşüm, cinsiyet, 18. Yüzyıl, 19. yüzyıl


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

Raising the status of women in Western patriarchy from the 18th century into the 20thcentury was perhaps the most important social transformation of the time. WomenI call domestic reformers changed patriarchal ideology and practices with new genderideologies that combined the supposedly separate female-domestic and male-publicspheres in multiple ways. Women and their domestic sphere were associated with thehigher morality of communitarian church values as men and their public sphere wereseparated from the church by conflicting capitalist practices that were sins. Domesticreformers valorized women’s moral-domestic values and skills, transforming them intowomen’s new public professions, organizations and institutions that were considered partof women’s domestic sphere and thus acceptable in the patriarchal separate-spheres genderideology. Women created a great diversity of reform movements that raised women’sreligious, social, and legal status in both the domestic and public spheres. Domestic reformmovements are grouped into two categories. Public cooperative housekeeping socializedaspects of housework and mothering in women’s public institutions and professions, fromdaycare to nursing, dietitians, and social work. In the municipal housekeeping movementwomen’s expertise in housework led to government appointments in positions consideredcommunity housekeeping. Domestic reform was instrumental in gaining woman suffrage.----

Eviçi Reform Hareketleri 18. Yüzyıl ile Erken 20. Yüzyıl Arasında Batı AtaerkilliğiniNasıl Dönüştürdü?Ataerkil batı kültüründe 18. Yüzyıldan 20. Yüzyıla kadar olan dönemde kadının statüsününyükseltilmesi belki de dönemin en önemli toplumsal dönüşümüdür. Eviçi reformcularolarak adlandırdığım kadınlar, ataerkil ideoloji ve pratikleri, ayrı olduğu düşünülen vekadına ait görülen eviçi alanıyla erkeğe ait olarak görülen kamusal alanı çeşitli yollarlabirleştiren yeni cinsiyet ideolojileri ile değiştirmişlerdir. Kadınlar ve onların eviçi alanlarıkilise değerlerinin yüksek ahlakı ile ilişkilendirilirken, erkekler ve onların kamusal alanlarıkiliseden ayrılarak günah olan kapitalist pratiklerle ilişkilendirilmiştir. Eviçi reformcularkadınların eviçi-ahlaki değerlerini ve yeteneklerini yüceltmiş ve böylece onları kadınlarınyeni kamusal mesleklerine, örgütlerine ve kurumlarına dönüştürmüşlerdir. Bu yeni meslek,örgüt ve kurumlar kadınların eviçi alanlarının bir parçası sayılmış ve bu nedenle ayrıalanlaradayananan ataerkil cinsiyet ideolojisince kabul görmüştür. Kadınlar, kadınlarındini, toplumsal ve yasal statüsünü hem eviçi hem de kamusal alanlarda yükselten çok çeşitlireform hareketleri oluşturmuşlardır. Eviçi reform hareketleri iki kategori altında toplanır.Kamusal evidaresi işbirliği, evişlerinin ve anneliğin bazı yönlerini kadınların çocukbakıcılığı, hastabakıcılık, diyetisyenlik ve sosyal görevlilik gibi kamusal kurumlarında vemesleklerinde toplumsallaştırmıştır. Yerel evidaresi hareketinde, kadınların ev işlerindekiuzmanlığı toplumsal ev idaresi olarak görülen idari pozisyonlara atanmalarına yol açmıştır.Eviçi reformu kadınların oy hakkı kazanmasında önemli bir rol oynamıştır.


BROWSE_DETAIL_TAB_TOCBROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION

Suzanne M. Spencer-Wood
Department of Sociology and Anthropology, Oakland University


BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS

Her hakkı saklıdır.


BROWSE_DETAIL_TAB_NOTESBROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 3
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2444
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 61
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 61

LINK_STATS