Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Literature of (not) Their Own: a Study of Shame

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE:

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Article

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Women. Feminism, Sex role,

BROWSE_DETAIL_CREATORS: Singh, Jai (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS:


BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NUMBER: 2 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_VOLUME: 1 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_PAGE: 79-93


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

Gendered subaltern narrative, Andro-centric, Female tokenism, Culture’s boundaries,Invaded woman’s body----Cinsiyetçi Madun Anlatı, Erkek-merkezcilik, Kadın Tokenizmi, Kültürel Sınırlar, GaspEdilen Kadın Bedeni


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

Elaine Showalter wrote A Literature of Their Own: British Women Novelists From BronteTo Lessing in which she discussed how the literature of women writers is their own. Thispaper aims to show how the literature produced by women writers in general and TaslimaNasrin in particular is not their own and they are writing from someone else’s point ofview. Nasrin herself claimed that her novel Shame was going to be about the rape andsuffering of women and for this she has created women characters – Parveen, a Muslimwoman, Ratna and Nilanjana (Maya), Kironmoyee, Hindu women and a Muslim prostitute,Shamima Akthar. Out of these five women two are raped. The paper emphasizes that it isimportant for a woman writer not to write a feminist novel but to create women charactersfrom her own point of view.----
Onların Ol(may)an bir Yazın: Shame Üzerine Bir ÇalışmaElaine Showalter, Kendilerine ait bir Literatür: Bronte’den Lessing’e İngiliz KadınRomancıları adlı eserinde kadın yazarların literatürünün nasıl bu yazarlara ait olduğunutartışmıştır. Bu çalışma, genelde kadın yazarlar ve spesifik olarak Teslime Nesrin tarafındanoluşturulmuş literatürün bu kadınlara ait olmadığını ve bu yazarların başkalarının bakışaçısından yazdıklarını göstermeyi amaçlamaktadır. Nesrin Shame adlı romanının tecavüzve kadınların mağduriyeti üzerine olacağını belirterek beş farklı kadın karakteri yarattı:müslüman bir kadın olan Pervin, hintli kadınlar Ratna, Nilanjana (Maya), and Kironmoyeeve müslüman hayat kadını Shamima Akthar. Bu beş kadından ikisi tecavüze uğramıştır.Çalışma kadın bir yazar için önemli olanın feminist roman yazmak değil, yazarın kendibakış açısından kadın karakterler yaratmak olduğunu vurgulamaktadır.


BROWSE_DETAIL_TAB_TOCBROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION

Jai Singh
Department of English Literature of Commonwealth Countries,English and Foreign Languages University


BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS

Her hakkı saklıdır.


BROWSE_DETAIL_TAB_NOTESBROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2473
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 183
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 183

LINK_STATS