Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Orhan Pamuk; İstanbul: hatıralar ve şehir alt metinler açısından bir inceleme

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: An Analysis of Orhan Pamuk’s İstanbul: Memories and the City, from the view point of its sub-texts

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 13-01-2010

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Article

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_CREATORS: Batum Menteşe, Oya (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS:


BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: Atılım Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü e-bülten BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 13-01-2010 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NUMBER: 17


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS alt metin, bildungsroman, hatıralar, değişim hüzün estetik bakış kent biografisi, İstanbul yangınları
sub-title, bildungsroman, memories, transformation sadness aesthetic-perception, a city of biography, İstanbul fires
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT Orhan Pamuk’un en son eserlerinden biri olan İstanbul: Hatıralar ve Şehir adlı otobiografik eseri alt-metin’leri açısından değerlendiren ve inceleyen yazıda, önce “Hatıralar” kısmının alt metni saptanır. Kitabın “Hatıralar” kısmı ile “Şehir” kısmı birbirlerinden kesinlikle ayrılan bölümleri oluşturmazlar, bazen birbirini izleyen bölümler de, bazen aynı bölüm içinde birlikte işlenirler ancak tema ve biçem açısından onları ayrı ayrı değerlendirmek mümkündür. Bu ayrıma dayanarak “Hatıralar” kısmı tipik bir Bildungsroman (kahramanın gelişimini çocukluktan gençliğin bitişine kadar izleyen roman türü) olarak incelenir. İrlandalı yazar James Joyce’un erken 20.y.y Bildungsroman’ı olan ve dilimize Murat Belge tarafından kazandırılan Sanatçının Bir Genç Adam Olarak Portresi ile arasında bazı kurgusal, tematik ve biçem paralellikleri kurulmakla birlikte, asıl benzerliğin her iki eserde de “yazarın genç adam olarak” portresinin çizilmesi olduğu vurgulanır. Kitab’ın “Şehir” kısmının alt metinlerini, yazarın kendisinin de belirttiği gibi, İstanbul’u anlatan diğer yazar, şair, ressam ve fotoğraf sanatçılarının eserleri oluşturmakla birlikte, asıl alt-metni Tanpınar’ın Beş Şehir kitabının “İstanbul” bölümü oluşturmaktadır. Her iki eser arasındaki paralellikler vurgulanır. Alt-metin kullanımının son otuz yılda Batı romanında yaygın bir post-modern biçem stratejisi olduğu üzerinde durulur.Makale, eserin hatıralar ile şehir bölümlerinin sonunda bir bütün oluşturduklarını ve bu bütünün de yazarın kendisinin de ifade ettiği gibi “kaderini” oluşturduğunu irdeleyerek sona erer.
The article is an analyses of Orhan Pamuk’s most recent work Istanbul: Memories and The City, from the view point of its sub-texts. Parallels may be drawn between “memories” chapter of Pamuk’s text which is an autobiography and James Joyce’s autobiographical novel A Portrait of the Artist as a Young Man (as translated into Turkish by Murat Belge) as both works reflect the typical characteristics of the Bildungsroman and since both draw a picture of “the artist as a young man” with similar stages of development, into maturity and to a similar ending. The sub-texts of the chapters about the “city” are actually mentioned in the text by Pamuk himself; they are the writers, poets and artists past and present who have written about, painted and photographed Istanbul. Among them Istanbul chapter of the early 20.century Turkish novelist Tanpınar’s work Beş Şehir (Five Cities) provides the most powerful similarities between the two texts, with a view that the use of other writers’ texts as “sub-text” is a post-modern textual strategy used widely by many writers in the West.The article ends with the statement that at the and of Pamuk’s autobiography the life story and the story of the city are united to form a whole, which as Pamuk himself has pointed out earlier, is the writer’s fate.
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2473
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 3
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 3

LINK_STATS