Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Postmodern Fairy odmothers: Angela Carter and Jeanette Winterson

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE:

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Article

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Classical literature, Sexual life, Women. Feminism,

BROWSE_DETAIL_CREATORS: SARMAŞIK, Naile (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS:


BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NUMBER: 2 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_VOLUME: 1 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_PAGE: 131-140


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

Rewriting, fairy tale, parody, deconstruction, gender----Yeniden yazma, peri masalı, parodi, yapı söküm, cinsiyet.


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

The tradition of telling stories starting with the oral tradition continued with the emergenceof fairy tales. Although their primary object is to instruct the readers and to impose whatis good and what is bad, fairy tales throughout the years have been a perfect resourcefor especially postmodern writers who aim at deconstructing metanarratives. The mainpurpose of this study is to discuss Angela Carter’s and Jeanette Winterson’s feministapproach to the patriarchal understanding of the traditional fairy tale by dealing withissues such as gender, marriage, love and gender roles through postmodern techniques ofrewriting, parody and intertextuality.----

Postmodern Masal Perileri: Angela Carter ve Jeanette WintersonSözlü anlatım geleneği ile başlayan hikaye anlatma geleneği peri masallarının ortayaçıkması ile devam etmiştir. Birincil amacı okuyucuları eğitmek ve neyin iyi neyin kötüolduğunu okuyucunun zihnine yerleştirmek olsa da peri masalları yıllar boyunca üstanlatılarıyıkmayı amaçlayan yazarlar, özellikle de postmodern yazarlar için mükemmelbir kaynak teşkil etmiştir. Bu makalenin amacı Angela Carter ve Jeanette Winterson’ıncinsiyet, evlililik, aşk ve cinsiyet rolleri gibi konuları postmodern yazım teknikleriolan yeniden yazım, parodi ve metinlerarasılık unsurlarını kullanarak geleneksel perimasallarının ataerkil anlayışını yıkmayı amaçlayan feminist bakış açısını irdelemektir.


BROWSE_DETAIL_TAB_TOCBROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION

Naile Sarmaşık
Department of Translation and Interpretation, Atılım University


BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS

Her hakkı saklıdır.


BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES

Naile Sarmaşık was born in Denizli in 1983. In 2004 she graduated from the department ofEnglish Language and Literature, Ankara University. She received her master’s degree inHacettepe University in the department of Translation and Interpretation in 2008 with herthesis entitled A Descriptive Study on the Translation of Children’s Fantasy Literature: TheChronicles of Narnia. Between 2004 and 2009 she worked both as a full-time translatorand editor and a freelance in several private translation bureaus. She has been working as afull-time lecturer in Atılım University in the Department of Translation and Interpretationsince 2009 and since 2010 she is a doctoral student in the Department of English Literatureand Culture in Atılım University.


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2473
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 21
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 21

LINK_STATS