Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

The Representation of the Victorian Masculinity and Femininity in George Gissing’s The Whirlpool

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE:

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Article

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: English

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Life skills. Coping skills. Everyday living, Men, The Family. Marriage. Women,

BROWSE_DETAIL_CREATORS: Aras, Gökşen (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS:


BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NUMBER: 2 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_VOLUME: 1 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_PAGE: 111-122


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

George Gissing, The Whirlpool, Harvey Rolfe, Alma Frothingham, Erkek, Kadın, İkili Karşıtlıklar---- George Gissing, The Whirlpool, Harvey Rolfe, Alma Frothingham, Masculinity, Femininity, Binary Oppositions


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

To evaluate male authors’ portrayal of the feminine is certainly a widespread issue forgender-based criticism. Similarly, the representation of male characters in fiction is open toquite a lot of different interpretations. Though Gissing’s misogyny is unequivocal in mostof his depictions of female characters, his male characters also seem to be modern daypatriarchs who are easily hurt and depressed. Harvey Rolfe in The Whirlpool (1897) clingsto his books to escape from Alma Frothingham’s feminine nervousness, nevertheless, hefeels invaded by this strong and independent woman. Although Harvey Rolfe seeminglyacts as the representative of a modern day patriarch, and believes in sexual equality, andindependence, he confesses his dislike for women in general, trying to avoid being withthem as much as he can. However, he experiences the same dilemma as many male figuresdo: he is not only victimized but also fascinated by Alma Frothingham’s femininity. Theaim of this paper is to analyse the Victorian masculinity and femininity by emphasizingCixous’ concept of binary oppositions through the main characters Harvey Rolfe and hiswife Alma Frothingham by means of the contradictory image of woman as both the objectof delight and the destroyer of masculine sexuality, and in what ways Rolfe frees himselffrom the female characters and copes with alienation and isolation, and how Alma capturesher husband by her feminine skills.----

Viktorya Dönemi Erkek ve Kadın Kavramlarının Gissing’in TheWhirpool Adlı Romanındaki YansımalarıToplumsal cinsiyet kuramı erkek yazarların kadını resmetme biçimlerini kapsamlı birşekilde incelemektedir. Aynı şekilde, erkek karakterlerin temsili de pek çok farklı yorumaaçıktır. Gissing’in kadın düşmanlığı birçok kadın karakterinin tasvirinde oldukça netolarak görülmekle beraber, erkek figürleri de kolaylıkla incinen ve bunalımlı modernzaman kahramanları gibidir. The Whirlpool (1897) adlı romandaki başkahraman HarveyRolfe, karısı Alma Frothingham’nın kadınsı asabiyet ve gerilimlerinden kaçabilmek içinkitaplarına sıkı sıkıya bağlanır, ancak aynı zamanda bu güçlü ve özgür kadın tarafındankuşatıldığını da hissetmektedir. Çağdaş bir erkek olarak cinsiyet eşitliğine ve özgürlüğüneinanmasına rağmen, Harvey Rolfe, kadınlardan genel olarak hoşlanmadığını ve onlardanmümkün olduğunca kaçtığını itiraf etmektedir. Bu nedenle, birçok erkek figürü ile aynıkaderi paylaşmaktadır: Alma Frothingham’ın kadınlığının hem kurbanı olmuş hemde etkisi altında kalmıştır. Bu çalışmanın amacı, Viktorya döneminde erkek ve kadınkavramlarını Harvey Rolfe ve Alma Frothingham karakterleri aracılığı ile Cixous’un ikilikarşıtlar görüşünü vurgulayarak yansıtmak, kadının erkek cinselliğinde hem haz hem detahrip unsuru olarak nasıl bir çelişki yarattığını, Harvey Rolfe’un kadın karakterlerdenkendisini nasıl soyutladığını, yabancılaşma ve yalnızlıkla nasıl başa çıktığını ve Alma’nınkocasını kadınsı yetenekleriyle nasıl baştan çıkardığını değerlendirmektir.


BROWSE_DETAIL_TAB_TOCBROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTIONBROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTSBROWSE_DETAIL_TAB_NOTESBROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2444
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 23
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 23

LINK_STATS