Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Kadına Karşı Eviçi Şiddette Devletin Sorumluluğu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Opuz v. Türkiye Kararı

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE:

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Article

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Women. Feminism,

BROWSE_DETAIL_CREATORS: Sever, D. Çiğdem (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS:


BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NUMBER: 2 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_VOLUME: 1 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_PAGE: 19-46


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

Kadın, Aileiçi Şiddet, Devletin Sorumluluğu, Opuz Kararı---Woman, Domestic Violence, State Responsibility, Opuz Decision


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

Kadına karşı eviçi şiddet, diğer şiddet türlerinden farklı özellikleri nedeniyle devlettarafından farklı koruma ve müdahale mekanizmaları geliştirilmesi gereken bir suçtipidir. Bu şiddet türünün dünya çapında yaygınlığı ve çoğu zaman hukuk sistemlerininsorunu çözmekte yetersiz kalmaları nedeniyle konu uluslararası normlarla düzenlenmiş,devletlerin bu konudaki sorumluluğu tanınmış ve uluslararası mahkemeler tarafındandevletlerin özen yükümlülüğü doğrultusunda ölçütler geliştirilmiştir. Türkiye’de konuylailgili çeşitli reformlar yapılmışsa da hukuk sistemi sorunu çözmekte yeterli olamamıştır.Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 2009 yılında Türkiye aleyhine ihlal kararı verdiğiOpuz kararı, bir yandan Türkiye’deki ilgili mevzuatı ve uygulamayı değerlendirme, diğeryandan da kadına karşı eviçi şiddetin hukukî nitelendirilmesi ve devletlerin sorumluluğubakımından yeni ölçütler getirmesi bakımından önem taşımaktadır. ----

State Responsibility for Domestic Violence against Woman and Decision of EuropeanCourt of Human Rights on Opuz vs. Turkey CaseThe domestic violence against women should be regulated differently from other crimesbecause of its different features. Considering the prevalence of this violence around theworld and the insufficiency of the legal systems to prevent it, it has been also regulatedinternationally and International Courts have developed criteria of due diligence to assurethe responsibility and efficiency of the states to prevent domestic violence. Although therehas been some legal reforms on domestic violence in Turkey, the legal system is stillinefficient to solve the problem. The ECoHR’s decision of Opuz v. Turkey is being animportant decision to consider the legislation and application in Turkey in the light ofEuropean Convention on Human Rights and also because of creating new criteria on theresponsibility of the states on domestic violence.


BROWSE_DETAIL_TAB_TOCBROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION

D. Çiğdem SeverHukuk Fakültesi, Atılım Üniversitesi


BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTSBROWSE_DETAIL_TAB_NOTESBROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2473
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 29
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 29

LINK_STATS