Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Romance as Gendered History: George Eliot’s Feminist Discourse in Romola

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE:

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Article

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: English

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Women. Feminism, Sex role, Modern history, 1453-,

BROWSE_DETAIL_CREATORS: ATİLLA, Aylin (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS:


BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NUMBER: 2 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_VOLUME: 1 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_PAGE: 123-130


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

George Eliot, Romola, romans geleneği, feminist söylem ve tarih yazımı


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

Gender is a problem that has to be discussed for the British author George Eliot (MaryAnn Evans). It may seem strange to examine Eliot’s work in terms of romance instead ofrealism, because she defines romance as a silly female desire for uncultured knowledge, asshe tells us in her essay, “Silly Novels by Lady Novelists.” However, this paper will arguethat romance involves not simply a reflection but a rethinking of gender for Eliot. As DianeElam, in Romancing the Postmodern, writes, romance has become “the woman of theworld of genres (...) helpmate of serious historical inquiry” nevertheless, romance shouldnot be understood as built upon the foundations of an assumed gendering. Joan WallachScott, in Gender and the Politics of History, has already stated that women’s history doesnot have a definable historiographic tradition within which “interpretations can be debatedand revised (...) instead, the subject of woman has been either grafted on to other traditionsor studied in isolation from them.” In this essay, while rereading Romola (1863)--set inlate-15th-century Florence-- which is Eliot’s thoroughly researched reconstruction of a pastperiod, I will try to bring together feminist analysis of the genre, culture and history. Mycentral argument is that Eliot displaces received meanings by rereading history throughthe agency of gender through romance which offers a way of revaluing the complex andcontradictory aspects of female discourse.----

İngiliz yazar, Mary Ann Evans (George Eliot) için toplumsal cinsiyet, üzerine düşünülüp,tartışılması gereken bir olgudur. İlk bakışta, Eliot’ın eserini romans geleneği çerçevesindetartışmak uygun olmayabilir; çünkü yazar, bir makalesinde, romansı kültürsüz kadınlarınyazma sevdalarını tatmin ettikleri bir tür olarak tanımlar. Oysa ki bu çalışmada romanstürünün yazara, toplumsal cinsiyet rollerini ve tarih yazımını gözden geçirmesi için birzemin hazırladığı tartışılmaktadır. Romans türü, kadın tarihleri yazılırken, Tarihin erildiline karşılık alternatif bir söylem getirmektedir. Bu yazı, George Eliot’ın on beşinciyüzyıl Floransa’sında geçen ve tarihi arka planını çok iyi araştırarak kurguladığı Romola(1863) romanı aracılığıyla toplumsal cinsiyet ve tarih yazımı konularını romans türüçerçevesinde ele alacaktır.


BROWSE_DETAIL_TAB_TOCBROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION

Aylin AtillaDepartment of English Language and Literature, Ege University--Romans Geleneği ve Tarihyazımı: George Eliot’ın Romola EserindekiFeminist Söylem


BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS

Tüm hakları saklıdır.


BROWSE_DETAIL_TAB_NOTESBROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2473
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 0
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 0

LINK_STATS