Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Fundamentals of Curriculum Desing For Translation Courses in Social Sciences For Undergraduate Students In The Departments of Translation and Interptretation

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE:

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: LANGUAGE AND LITERATURE, English,

BROWSE_DETAIL_CREATORS: Yavuz, Ayhan (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Erton, İsmail (Thesis Advisor),


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mütercim Tercümanlık Bölümü BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Ankara


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

Sözlü Mesaj, Tercüman Eğitmeni, Müfredat Geliştirme, Mütercim Tercümanlık Bölümü.----Oral Message, Translator Trainer, Curriculum Development, Translation and Interpretation Department.


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

Yazılı ve sözlü mesajları değişik kültürler ve toplumlar içinde iletip busanat eserlerini iletişimdeki tarafların uygun bir şekilde takdir etmesinibekleyen profesyonel tercümanlar gibi, tercüman eğitmenleri de kendi sanateserleri olarak yetiştirdikleri öğrencilerin, tüm dünyadaki yetkililer tarafındantakdir edilmesini arzularlar. Bu takdir, eğitim sürecinde öğrencilerin aldıklarıderslerin müfredatlarını değerlendirme şeklinde yapılabilir. Bu eğitimprogramları ise, müfredat geliştirme alanında uzmanlaşmış akademisyenlertarafından geliştirilir. Bu tezin amacı, müfredat geliştirmenin en güvenliyollarını, bu çalışma alanında bulunan en iyi ve söz sahibi bilginlerinbelirlediği kriterler içinde ortaya çıkarmaktır. Bu çalışma, müfredatgeliştirmeyle ilgili eski ve modern teorileri de bir araya getirecektir. Eski veyeni teorileri faydalı yönleriyle en kullanışlı şekilde bütünleştirecek böylesağlam bir araç geliştirmek, müfredat geliştirenlerin eğitimcileri ulaştırmakistedikleri en son noktadır. Bu nedenle bu tez, Fatih Üniversitesi AnkaraMeslek Yüksek Okulu Mütercim Tercümanlık Bölümüne dönük müfredatızenginleştirmek için, değişik örnekler vasıtasıyla müfredat geliştirmeninalternatif yollarını görmeyi mümkün kılacak noktaya ulaşmayı amaçlamaktadır.----Just like professional translators who transfer written or oral messageswithin different cultures and societies and hope their works of art to beappreciated suitably by the parties of the communications, professionaltranslator trainers as well want their students, as their works of art, to beappreciated by authorities all around the world. This appreciation can bedone through evaluating the curricula of the courses that the students have intheir education process. These curricula are developed by academiciansspecialized in the area of curriculum development. The aim of this thesis is toset forth the safest ways of curriculum development process within theaccepted criteria specified by the most authoritative scholars in this field. Thisstudy will also unite the old and the modern theories about curriculumdevelopment. To develop such a sound means to integrate the old and themodern theories with their beneficial aspects in the most useful way is thefinal destination that the curriculum developers want to take educators to.This thesis, therefore aimed to reach the point where it is possible to seewhether alternative ways of curriculum development from various models canbe applicable to enrich the program for the Department of Translation andInterpretation at Vocational School of Fatih University, Ankara.


BROWSE_DETAIL_TAB_TOCBROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTIONBROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS

Tüm hakları saklıdır.


BROWSE_DETAIL_TAB_NOTESBROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2473
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 40
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 40

LINK_STATS