Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Dubbing As A Type of Audiovisual Traslation: A Study of Its Methods and Constraints Focusing On Shrek 2

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE:

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: English, LANGUAGE AND LITERATURE, SOCIAL SCIENCES (GENERAL),

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Aksoy, N. Berrin (Thesis Advisor), ŞAHİN, Ayhan (Research Responsible),


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mütercim Tercümanlık Bölümü BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Ankara


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

Film çevirileri, Dublaj, Çeviri sınırlamaları, Hedef odaklı yaklaşım, Yerlileştirme.----Audiovisual translation, Dubbing, Translation constraints, Target-oriented approach, Domestication.


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

Kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması ile birlikte film çevirileri de büyük birönem kazanmıştır. Ancak hayatımızda o kadar çok yer almasına rağmen filmçevirileri üzerinde yeterince araştırma yapıldığı söylenemez.Filmler çok kanallı, çok göstergeli eserlerdir bunun için başarılı bir filmçevirisi yapabilmek bunları dikkate almayı gerektirir. Ayrıca filmler filmçevirmenlerini zorlayabilecek bazı kısıtlamalar ve problemler getirmektedir.Kısıtlamalara örnek olarak dudak eşleşmesi; problemlere örnek olarak kültürlerarasıfarklılıklar gösterilebilir.Bu tezin amacı, bu kısıtlamaları ve problemleri Shrek 2 film örneğindesistematik olarak ortaya koymak ve çevirmenin çeviri stratejilerini hedef odaklıyaklaşım ve yerlileştirme yaklaşımı çerçevesinde incelemektir.----

With the dissemination of mass media, audiovisual translation has taken onan added importance. However, although it occupies a great amount of time in ourlife, we can say that audiovisual translation has not attracted enough attention fromtranslation scholars.Films are multichannel and multisemiotic. For this, one has to take these intoaccount to perform a successful translation. Additionally, films bring about someconstraints and challenges which will put a strain on the film translator. An examplefor constraints is lip-synchrony; another example for challenges is interculturaldifferences.The aim of this thesis is to identify and study these constraints and challengessystematically in the example of Shrek 2 animated movie and study the translator’sstrategies in the framework of target-oriented approach and domestication approach.


BROWSE_DETAIL_TAB_TOCBROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTIONBROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS

Her hakkı saklıdır.


BROWSE_DETAIL_TAB_NOTESBROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2473
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 23
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 23

LINK_STATS