Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Tarımsal İşletmelerde Risk Yönetimi ve Bir Alan Çalışması

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE:

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Agriculture, Industries. Land use. Labor, SOCIAL SCIENCES (GENERAL),

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: YALÇINER, Kürşat (Thesis Advisor), ÖZCAN, Melike (Research Responsible),


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Ankara


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

Tarım İşletmeleri, Risk, Sigortacılık, Vadeli İşlemler Sözleşmeleri, Risk Yönetimi --- Agricultural Enterprises, Risk, Insurance, Futures Contracts, Risk Management


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

       Bu çalışmada tarımsal risk faktörleri incelenmiş ve tarımsal riskyönetimleri ele alınmıştır. Tarımsal risk faktörleri üretim riski, pazar riski,finansman riski ve insan kaynaklı riskler olarak sınıflandırılmıştır. Bu riskfaktörlerinin alt başlıları araştırılıp ortaya koyulmuştur. Sınıflandırılmasıyapılan risk kaynaklarının yönetimi için çeşitli stratejiler ortaya koyulmuştur.Tüm risk yönetim stratejileri açıklanmış ve uygulanabilirliğinin araştırılması vetarımsal işletme sahiplerinin riske olan tutumlarının anlaşılması için bir alanuygulaması yapılmıştır. Alan uygulaması anket çalışması ilegerçekleştirilmiştir. Anket sonuçlarına göre üreticinin riski nasıl algıladığı veriski algılamasını etkileyen demografik özellikler ve işletme özellikleriincelenmiştir. Tarımsal risk yönetiminde kullanılan stratejilerinyaygınlaştırılması için bir takım verilere ulaşılmıştır. ---- 

       In this study agricultural risks and agricultural risk management strategiesfactors have been studied. Agricultural risk factors have been classified intofour categories as production risks, market risks, financial risks and humanoriginrisks. These factors have been investigated in detail and presented. Avariety of strategies have been revealed for risk sources strategies whichhave been classified. All risk management strategies have been described, afield survey has been conducted to study the feasibility of these strategiesand to understand the attitudes of agricultural enterprises owners’ to the risk.According to results of the survey, how the producers’ perceived the risk andthe demographic and enterprises features affecting, their perception havebeen analyzed. Some data have been obtained in order to extend thestrategies used in agricultural risk management.


BROWSE_DETAIL_TAB_TOCBROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTIONBROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS

Tüm hakları saklıdır.


BROWSE_DETAIL_TAB_NOTESBROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2444
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 15
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 15

LINK_STATS